Ярмак В. О. Алгебра і початки аналізу. Підготовка до ЗНО ОНЛАЙН


Для вчителів математики, учнів 10-11 класів загальноосвітніх пікіл та гімназій, абітурієнтів.
ЗМІСТ
Передмова ……………………………………………………….4
§ 1. Дробово-раціональні рівняння. Лінійні рівняння
та системи лінійних рівнянь ………………………………….6
§ 2. Дробово-раціональні та лінійні нерівності. Системи
нерівностей …………………………………………………….12
§ 3. Перетворення алгебраїчних виразів. Формули
скороченого множення ………………………………………18
§ 4. Дії з дробами, коренями та обчислення значень
виразів ………………………………………………………….24
§ 5. Степінь. Перетворення виразів та обчислення
степенів …………………………………………………………29
§ 6. Логарифмічні вирази, рівняння та нерівності ……..34
§ 7. Показникові вирази, рівняння, нерівності ………….39
§ 8. Тригонометричні вирази, їх перетворення,
обчислення тригонометричних значень ………………….45
§ 9. Тригонометричні рівняння та нерівності ……………51
§ 10. Арифметична та геометрична прогресія ……………57
§ 11. Похідна. Застосування похідної …………………….62
§ 12. Первісна. Інтеграл. Застосування інтеграла
для визначення площ ………………………………………..67
§ 13. Текстові задачі. Задачі на відсотки, на рух, на спільну працю та задачі із цілочисловими
даними ………………………………………………………….73
§ 14. Елементи теорії ймовірностей
та комбінаторики …………………………………………….79
§ 15. Елементи математичної статистики ………………..85
§ 16. Функції. Властивості функцій. Графіки
функцій ………………………………………………………..92
Відповіді до тестів ………………………………………….. 105
Література …………………………………………………… 109Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
ВНО по математике, ЗНО з математики, Підготовка до ЗНО з математики, тести для підготовки до ЗНО, Алгебра і початки аналізу, тести з математики, Ярмак

Коментарі до Ярмак В. О. Алгебра і початки аналізу. Підготовка до ЗНО ОНЛАЙН