Харківська Н. I. Історія України. 10-11 класи. Схеми. Таблиці. Словник-довідник ОНЛАЙН


Видання розраховано на вчителів, випускників шкіл та абітурієнтів.
ЗМІСТ
СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. 1914-2008 PP.
10 клас ……………………………………………………………………………………… 6
11 клас ……………………………………………………………………………………….14
10 КЛАС
ТЕМА 1. УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Плани ворогуючих сторін щодо українських земель………………………………………………….28
Українці у складі армій Австрійської та Російської імперій ………………………………………..28
Перша світова війна на українських землях (1914-1917)………………………………………………….28
Український національний рух у роки Першої світової війни ……………………………………………..29
ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Партійний склад Центральної Ради ……………………………………………………………………………………….29
Українська Центральна Рада. Структура влади …………………………………………………………………………29
Універсали Центральної Ради ………………………………………………………………………………………………ЗО
TЕMA 3. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918-1918)
Гетьманат. Структура влади ………………………………………………………………………………………………..ЗО
Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського…………………………………………………………………….31
Антигетьманський рух……………………………………………………………………………………………………….31
Причини поразки Гетьмавату ………………………………………………………………………………………………32
Західноукраїнська Народна Республіка…………………………………………………………………………………..32
Директорія. Структура влади……………………………………………………………………………………………….33
Внутрішня політика Директорії ……………………………………………………………………………………………33
Причини поразки Директорії……………………………………………………………………………………………….34
Етапи українського державотворення 1917-1922 рр…………………………………………………………………..34
УСРР. Структура влади………………………………………………………………………………………………………35
Боротьба за контроль над Україною 1919-1920 рр………………………………………………………………………35
Формування однопартійної системи в Україні……………………………………………………………………………36
ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Порівняння «воєнного комунізму» та непу ………………………………………………………………………………36
Входження УСРР до складу СРСР………………………………………………………………………………………….37
Українізація……………………………………………………………………………………………………………………38
Культура України (1917-1920 pp.) ………………………………………………………………………………………..38
ТЕМА 5. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1938)
Політика сталінської індустріалізації України………………………………………………………………………….39
Суцільна колективізація УРСР …………………………………………………………………………………………….40
Суперечливий характер культурного розвитку в Україні у 20-30-і роки …………………………………………..41
ТЕМА 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1938 РОКАХ
Розподіл західноукраїнських земель в 1919-1923 рр…………………………………………………………………..42
Політика Польщі щодо українських земель ……………………………………………………………………………..42
Етапи політики польського уряду щодо західноукраїнських земель ………………………………………………..43
Українські політичні партії Галичини…………………………………………………………………………………….43
Організація українських націоналістів …………………………………………………………………………………..44
Створення організацій……………………………………………………………………………………………………44
Програма……………………………………………………………………………………………………………………44
Розкол ОУН ……………………………………………………………………………………………………………….44
Політика рітаунського уряду щодо українських земель ……………………………………………………………….45
Українські політичні партії Буковини…………………………………………………………………………………….45
Західноукраїнські землі в 1921-1938 роках ……………………………………………………………………………..46
Українські політичні течії на Закарпатті…………………………………………………………………………………47
Національно-визвольна боротьба на Карпатській Україні …………………………………………………………….48
11 КЛАС
ТЕМА 1. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Радянсько-німецькі договори 1939 р………………………………………………………………………………………49
Політика радянізації західноукраїнських земель ………………………………………………………………………49
Участь України в Другій світовій війні……………………………………………………………………………………50
Окупація України німецькими військами (1941-1942 pp.)……………………………………………………………51
Нацистський «новий порядок»……………………………………………………………………………………………..51
Адміністративний поділ українських земель…………………………………………………………………………….52
Рух Опору в Україні…………………………………………………………………………………………………………..52
Національно-визвольний та радянський партизанський рух Опору 1941 р…………………………………….53
Національний та радянський партизанський рух Опору 1942-1943 рр…………………………………………53
Національно-визвольний та радянський партизанський рух Опору з весни 1943 до весни 1944 рр………..54
Звільнення України від німецької окупації………………………………………………………………………………54
Наступальні дії Червоної Армії в 1943 р………………………………………………………………………………54
Наступальні операції 1944 р,……………………………………………………………………………………………55
Культура України в роки війни …………………………………………………………………………………………….56
Втрати України ……………………………………………………………………………………………………………….56
ТЕМА 2. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – НА ПОЧАТКУ 50-Х РР
Адміністративно-територіальні зміни (1945 р. — середина 1950-х pp.)……………………………………………..57
Відбудова народного господарства …………………………………………………………………………………………58
Промисловість …………………………………………………………………………………………………………….58
Сільське господарство ……………………………………………………………………………………………………58
Радянізація західних областей України…………………………………………………………………………………..59
Культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х pp. …………………………………………59
Особливості розвитку освіти, науки, літератури, мистецтва ………………………………………………………….60
ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956-1964 РР)
Початок десталінізації……………………………………………………………………………………………………….60
Економіка України в умовах десталінізації (1956-1964 pp.)………………………………………………………….61
Промисловість …………………………………………………………………………………………………………….61
Сільське господарство ……………………………………………………………………………………………………61
Реформа управління ……………………………………………………………………………………………………..62
Соціальна політика……………………………………………………………………………………………………….62
Культура України кінця 50-х — першої половини 60-х рр…………………………………………………………….62
Зародження дисидентського руху………………………………………………………………………………………….64
ТЕМА 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-Х – ПОЧАТОК 80-Х РР)
Прояви кризових явищ у народному господарстві в середині 60-х — середині 80- х рр…………………………..65
Спроби реформування економіки у середині 60-х років………………………………………………………………..65
Культурне і духовне життя ………………………………………………………………………………………………….66
Дисидентський рух В УРСР у другій ПОЛОВИНІ 1960-х — першій ПОЛОВИНІ 1980-х рр…………………………….68
ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Перебудова (1985-1991 pp.) ……………………………………………………..68
Початок формування багатопартійності в Україні………………………………………………..70
Проголошення незалежності України ………………………………………………………………………………………….7і
ГЕМА 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Особливості перехідного періоду в Україні……………………………………………………………………………………….71
Державна влада в Україні ……………………………………………………………………………72
Державний устрій в Україні ………………………………………………………………………………..72
Конституційний процес в Україні…………………………………………………………………………72
Значення прийняття Конституції України……………………………………………………………..73
Повноваження Верховної Ради України ………………………………………………………….74
Повноваження Президента України……………………………………………………………………..75
Повноваження Кабінету Міністрів України……………………………………………………………..76
Вище керівництво України за роки незалежності ……………………………………………………………76
Голови Верховної Ради ………………………………………………………………………………………………………..76
Президенти України ……………………………………………………………………………………………………………..76
Прем’єр-міністри України ……………………………………………………………………………………………………..77
Адміністративний устрій в Україні…………………………………………………………………………………….77
Судовий устрій в Україні……………………………………………………………………………………………….77
Політичні партії України ………………………………………………………………………………………………..78
Зовнішня політика України за роки незалежності ………………………………………………………….78
Релігійні організації в Україні …………………………………………………………………………………………79
Особливості розвитку культури України за роки незалежності ………………………………………………………………..79
Основні напрямки реформування освіти (1991-2007) ………………………………………………………….80
Помаранчева революція» (листопад-грудень 2004 р.) ………………………………………………………………..80
СЛОВНИК ДОВІДНИК ……………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………………………….110Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
довідник з історії України, Підготовка до ЗНО, Історія України, підгот овка до ЗНО з історії України, Словник-довідник з історії України, Схеми з історії України, Харківська

Коментарі до Харківська Н. I. Історія України. 10-11 класи. Схеми. Таблиці. Словник-довідник ОНЛАЙН