Губіна С. Л. Історія України в таблицях і схемах. Підготовка до ЗНО 2013 ОНЛАЙН


Посібник стане у нагоді учням 10-11 класів, абітурієнтам, а також всім хто прагне знати історію українського народу.
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………….З
10 КЛАС
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1914-1939)
ТЕМА 1. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ…………………………..4
Початок Першої світової війни…………………………………….. А
Українські землі в 1915-1917 роках…………………………………..6
ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ……………………………………8
Початок Української революції……………………………………..8
Проголошення автономії України……………………………………10
Проголошення Української Народної Республіки………………………….11
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення
незалежності України …………………………………………..12
ТЕМА 3. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(1918-1920)…………………………………………………..14
Українська держава…………………………………………….14
Директорія У HP……………………………………………. .16
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)………………………….. .17
Політика радянського уряду в Україні в 1919 році………………. ……….18
Україна в другій половині 1919-на початку 1920 років………………………20
Основні події…………………………-………………….. … 20
Варшавська угода та її наслідки…………………………………….21
Розгром військ Врангеля і махновців………………………………….22
Діяльність Н. Махна……………………………………………22
Культура і духовне життя в Україні 1917-1920 років ………………………23
ТЕМА 4. УКРАЇНСЬКА ССР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928)………26
Економічне і соціальне життя в роки непу……………………….. …..26
Культура і духовне життя в роки непу………………………………..29
ТЕМА 5. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1938) … ……………..31
Сталінська індустріалізація України . . ……………………………..31
Суцільна колективізація в Україні … . ………………………….32
Голодомор в Україні 1932-1933 років……………………………….34
Стан культури в Україні у 30-ті роки………………………………35
ТЕМА 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1938 РОКАХ………………..37
Українські землі у складі Польщі…………………….. …….. …..37
Українські землі у складі Румунії……………………………………38
Інтегральний націоналізм як нова ідеологія…………………………….39
Закарпаття у складі Чехословаччини………………………………….39
11 КЛАС
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1939-2006)
ТЕМА 1. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)………………40
Радянсько-німецькі договори 1939 року і західноукраїнські землі………. ……40
Окупація України військами Німеччини та її союзників……………………..43
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні……………………..44
Особливості руху Опору в Україні (1941-1942 pp.)…………………………45
Україна в 1943 році ……………………………………………46
Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 pp.)…………………….47
Культура України в роки війни………………………… …………49
ТЕМА 2. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ
В 1945-НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ……………………………………50
Україна в період повоєнної відбудови…………………………………50
Радянізація західних областей України………………………………..52
Культурне життя в Україні у другій половині 40-х-на початку 50-х років ………… 53
ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964)……………….55
Україна на початку 50-х років…………………… ……… , , . 55
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні………. …… …..56
Усунення М. С. Хрущова від влади………………………………….58
Стан економіки України наприкінці 50-х~у першій половині 60-х років ………….58
Культура і духовне життя в Україні…………………………………60
Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час……………………61
Дисидентський рух в Україні в 60-ті-80-ті роки………………………….. 61
ТЕМА 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
(СЕРЕДИНА 60-Х-ПОЧАТОК 80-х РОКІВ)……………………………….63
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні……………………..63
Конституція УРСР 1978 року………………………………………64
Стан економіки України та назрівання економічної кризи…………………….64
Етносоціальні процеси та рівень життя населення. … …………… . …. 65
Культура і духовне життя………………………………………..66
ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. . .68
Перебудова в Радянському Союзі й Україна………………………… …. 68
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років…………..70
Розгортання національно-визвольного руху в Україні……………………….71
Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства………… 72
Формування передумов незалежності України . ………… ……..74
Здобуття Україною незалежності…………………………….75
ТЕМА 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ………… . . – ………….78
Початок державотворчих процесів………….. . . . , . ………… . …..78
Уряд України в 1991-1994 роках………………………………….79
Державотворчі процеси в Україні в 1994-2001 роках……………………….79
Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 року…….. ………81
Економічне життя України в першій половині 90-х років…………………….83
Сучасний стан» проблеми української економіки та пошук шляхів їх вирішення . …….85
Етносоціальні процеси та рівень життя населення України . … . . , , . . , ……. . .85
Релігійне життя України в умовах незалежності…………………………..86
Культурні процеси в незалежній Україні…………………………..87
Економічні процеси на початку XXI століття …………….. ……………88
Україна у 2001-2009 роках……………………………………….89
Література……………………………………………………94Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
довідник з історії України, ЗНО 2013 з історії України, Історія України, Губіна, Підготовка до ЗНО 2013, Історія України в таблицях і схемах, підготовка до ЗНО з історії України

Коментарі до Губіна С. Л. Історія України в таблицях і схемах. Підготовка до ЗНО 2013 ОНЛАЙН