Тарасенкова Н. А. Математика : підручник для 5 класу ОНЛАЙН


Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа і повторити його, допоможуть запитання рубрики «Пригадайте головне», які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.
Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач -початкового рівня складності позначено штрихом (‘). Це підготовчі -вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечками (°) позначають задачі середнього рівня складності. їх треба розв’язувати усім, щоб мати змогу вивчати математику далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв’язуватиіїх, ви зможете впевнено -демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочками (*) позначено задачі високого рівня складності. Якщо не зможете відразу їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.
Скориставшись рубрикою «Дізнайтеся більше», ви можете поглибити свої знання.
ЗМІСТ
Дорогі учні…………………………………З
Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа…………….4
§ 1. Предмети і одиниці лічби………………5
§ 2. Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків………..14
§ 3. Координатний промінь……………….23
§ 4. Числові вирази, рівності, нерівності. Порівняння натуральних чисел…………31
§ 5. Кути та їх вимірювання……………….39
Розділ 2. Дії першого ступеня з натуральними числами . . 50
§ 6. Буквені вирази. Формули……………..51
§ 7. Додавання натуральних чисел………….57
§ 8. Віднімання натуральних чисел………….65
§ 9. Многокутник та його периметр. Рівні фігури … 74
§ 10. Трикутник та його види……………….83
Розділ 3. Дії другого ступеня з натуральними числами.. 94
§ 11. Множення натуральних чисел………….95
§ 12. Розподільний закон . . . ……………..104
§ 13. Ділення натуральних чисел…………..108
§ 14. Ділення з остачею………………….116
§ 15. Порядок виконання дій у виразах………121
§ 16. Рівняння…………………………126
§ 17. Типи задач та способи їх розв’язування 133
Розділ 4. Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур………150
§ 18. Степінь числа……………………..151
§ 19. Площа прямокутника і квадрата……….157
§ 20. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда. 165
§ 21. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба . . 175
§ 22. Комбінаторні задачі…………………182
Розділ 5. Звичайні дроби……………………….192
§ 23. Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів . 193
§ 24. Дроби і ділення……………………202
§ 25. Знаходження дробу від числа та числа за його дробом…………211
Розділ 6. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками………….. 224
§ 26. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками……….. 225
§ 27. Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа … 236
§ 28. Додавання і віднімання мішаних чисел…..245
Розділ 7. Десяткові дроби та дії з ними……………258
§ 29. Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів…………259
§ 30. Додавання і віднімання десяткових дробів ….. 268
§ 31. Множення десяткових дробій………….276
§ 32. Ділення десяткових дробів …………..286
§ 33. Округлення чисел………………….295
Розділ 8. Відсотки. Середнє арифметичне………….304
§ 34. Що таке відсоток. Знаходження відсотка від чийла………..305
§ 35. Знаходження числа за його відсотком……312
§ 36. Середнє арифметичне. Середнє значення величин ………….319Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Математика 5 клас, підручник математики, Тарасенкова математика

Коментарі до Тарасенкова Н. А. Математика : підручник для 5 класу ОНЛАЙН