Довгань Г. Д. Економіка: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень

Структура зошита уніфікована. Матеріал згруповано у тематичні блоки (І—VI) і подано в трьох варіантах. Кожний варіант містить 12 завдань, диференційованих за рівнями складності.

У посібнику наведені різноманітні завдання, що допоможуть перевірити як теоретичні знання, так і практичні навички учнів.

Творчий (високий) рівень поданий проблемними запитаннями і завданнями, які передбачають уміння детально аналізувати ситуацію, обґрунтовувати власну точку зору тощо. Для виконання завдань цього рівня учням знадобиться додатковий аркуш паперу.

У посібнику не регламентована методика проведення тематичного оцінювання. Так, наприклад, матеріал тематичного блоку III «Домашнє господарство» детально розглядається не в усіх навчальних програмах. Отже, ця робота може не використовуватися для тематичного оцінювання або використовуватися не в повному обсязі. Учитель самостійно визначає як кількість завдань, що ввійдуть до залікової роботи, так і порядок їх оцінювання (кількість балів), керуючись критеріями оцінювання навчальних досягнень, методичними рекомендаціями «Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки» (Кам’янець-Подільський, 2003).
ЗМІСТ
Тематичний блок I
ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ.
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ Й АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. ПОТРЕБИ. І ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ……………………………………………………………. З
Тематичний блок II
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА, КОНКУРЕНЦІЯ. ГРОШІ. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ………………………………………………………..9
Тематичний блок III
ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО…………………………………………………………………………………… 15
Тематичний блок IV
ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО. ВИДИ РИНКІВ І ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ …………………………………………………………………………………21
Тематичний блок V
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА…………………………………………………………………………………..27
Тематичний блок VI
СВІТОВА ЕКОНОМІКА……………………………………………………………………………………………33
Література……………………………………………………………………………………………………………………….39
Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Економіка, гроші, Довгань, економічні системи, Заліковий зошит, попит, потреби, предмет економіки, пропозиція, ринкова ціна

Коментарі до Довгань Г. Д. Економіка: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень