Часникова О. В. Економіка. 10 (10—11) клас: Практикум

Теоретичний мінімум являє собою короткий конспект, у якому в стислій формі розкривається зміст навчального матеріалу, наводяться основні поняття й терміни, а також структурно-логічні схеми.

Порядок виконання практичної роботи (кількість завдань і т. п.) учитель визначає самостійно, вносячи необхідні корективи з урахуванням вимог програми, за якою ведеться навчання. Так, за розсудом учителя, окремі практичні роботи чи частина завдань, що не с, обов’язковими для виконання, можуть використовуватися для корекції і контролю знань учнів.

Виконання проектних завдань дозволить поглибити й розширити знання учнів з даної теми. У посібнику запропоновані різні форми проектів. Проектні завдання можуть виконуватися як безпосередньо на уроці, так і в позаурочний час. Пропонується така послідовність виконання проекту: підготовка, планування, прийняття рішення, виконання, оцінка результатів, захист проекту.
Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
онлайн, читать, Практикум, Економіка, Часникова

Коментарі до Часникова О. В. Економіка. 10 (10—11) клас: Практикум