Істер О.С. Математика : підручник для 5 класу ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Шановний п’ятикласнику!………………………………….З
Шановні вчителі!……………………………………………..4
Шановні батьки!………………………………………………4
Повторення вивченого в 1—4 класах……………………. 5
Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел……………..11
§ 2. Порівняння натуральних чисел…………………….18
§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання……………………….23
§ 4. Віднімання натуральних чисел……………………..29
Домашня самостійна робота № 1……………………38
Завдання для перевірки знань № 1 (§1— §4)………39
§ 5. Множення натуральних чисел………………………41
§ 6. Властивості множення………………………………..46
§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником…………….53
§ 8. Ділення натуральних чисел…………………………58
§ 9. Ділення з остачею……………………………………..64
Домашня самостійна робота № 2……………………67
Завдання для перевірки знань № 2 (§5-§9)………68
§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули…………………69
§ 11. Рівняння ……………………………………………….76
§ 12. Текстові задачі…………………………………………84
§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь…………………….100
Домашня самостійна робота № 3………………….104
Завдання для перевірки знань № 3 (§10-§13)… 104
§ 14. Комбінаторні задачі…………………………………105
§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами…………………115
§ 16. Відрізок та його довжина………………………….119
§ 17. Промінь, пряма, площина…………………………126
§ 18. Координатний промінь. Шкала…………………..131
Домашня самостійна робота № 4………………….137
Завдання для перевірки знань №4 (§14-§18)… 139
§ 19. Кут. Види кутів………………………………………140
§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів 146 § 21. Многокутник та його периметр. Трикутник.
Види трикутників……………………………………157
§ 22. Прямокутник. Квадрат……………………………..165
§ 23. Рівні фігури…………………………………………..168
§ 24. Площа прямокутника і квадрата…………………171
§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда…..182
§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба…….189
Домашня самостійна робота № 5………………….199
Завдання для перевірки знань № 5 (§19-§26)… 200
Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ
§ 27. Звичайні дроби……………………………………….202
§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел…. 211
§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками……………215
§ З0. Правильні і неправильні дроби…………………..220
§ 31. Мішані числа…………………………………………226
§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками………..231
§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел…………238
Домашня самостійна робота № 6………………….245
Завдання для перевірки знань № 6 (§27-§33)… 247
§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів……..248
§ 35. Порівняння десяткових дробів……………………257
§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів……………………262
§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів…….269
Домашня самостійна робота № 7………………….279
Завдання для перевірки знань № 7 (§34-§37)… 281
§ 38. Множення десяткових дробів……………………..282
§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів… 289
§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число…………………293
§ 41. Ділення на десятковий дріб……………………….302
Домашня самостійна робота № 8………………….310
Завдання для перевірки знань № 8 (§38 — §41)… 311
§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа……………………….312
§ 43. Знаходження числа за його відсотком…………..320
§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини……………………324
§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами…………331
Домашня самостійна робота № 9………………….345
Завдання для перевірки знань № 9 (§42-§45)… 347
Для тих, хто любить математику……………………….348
Відповіді до вправ………………………………………….351
Предметний покажчик…………………………………….360Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Математика 5 клас, підручник математики, Істер математика

Коментарі до Істер О.С. Математика : підручник для 5 класу ОНЛАЙН