Альонкіна К. В., Сотниченко Т. Д. Хімія: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН


Причначається дли випускників (у тому числі й минулих років) шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.
Зміст
Передмова
Тема 1. Основні хімічні поняття. Речовина (1—2 тижні)
Тема 2. Хімічна реакція (3—4 тижні)
Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І Менделеева.
Будова атома (5—6 тижнів)
Тема 4. Хімічний зв’язок (7—8 тижнів)
Тема 5. Суміші речовин. Розчини (9—10 тижнів)
Тема 6. Основні класи неорганічних сполук (оксиди, кислоти) (11 —12 тижнів)
Тема 7. Основи, солі, амфотерні сполуки. Генетичні зв’язки між класами
неорганічних сполук (13—14 тижнів)
Тема 8. Неметалічні елементи та їх сполуки Неметали. Гатогени (15— 16 тижнів)
Тема 9. Оксисен і Сульфур (17— 18 тижнів)
Тема 10. Неметали. Нітроген і Фосфор (19—20 тижнів)
Тема 11. Карбон і Силіцій (21—22 тижнів)
Тема 12. Загальні відомості про металічні елементи та метали (23—24 тижнів)
Тема 13. Лужні та лужноземельні елементи (25—26 тижнів)
Тема 14. Алюміній (27—28 тижнів)
Тема 15. Ферум (29—30 тижнів)
Тема 16. Теоретичні основи органічної хімії (31—32 тижнів)
Тема 17. Алкани. Алкени. Алкіни (33—34 тижнів)
Тема 18. Ароматичні вуглеводні. Бензин. Природні джерела вуглеводнів
та їхня переробка (35—36 тижнів)
Тема 19. Спирти і феноли (37—38 тижнів)
Тема 20. Альдегіди, Карбонові кислоти (39—40 тижнів)
Тема 21. Естери. Жири (41—42 тижнів)
Тема 22. Вуглеводи (43—44 тижнів)
Тема 23. Аміни. Амінокислоти. Білки (45—46 тижнів)
Тема 24. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі
Узагальнення знань про органічні сполуки (47—48 тижнів)
Тренувальні тести у форматі ЗНО (49—50 тижнів)
Тест № 1
Тест №2
Тест № 3
Тест№ 4
Тест № 5
Додатки
Додаток І. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (коротка форма)
Додаток 2. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга форма)
Додаток 3. Розчинність кислот, солей та основ у воді.  Ряд активності металів
Відповіді до тестів
Відповіді до тестів у форматі ЗНО




Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
онлайн, читать, ЗНО, Навчальний посібник, Хімія, ДПА, Альонкіна, за 50 тижнів, Сотниченко

Коментарі до Альонкіна К. В., Сотниченко Т. Д. Хімія: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН