БІОЛОГІЯ. ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА . Нова специфікація. ЗНО-2012/ Г.В. Шаламов, В.И. Подгорний, Ю.В. Дмітрієв и др.

Вступ……………… ………………………………………………………………………………………….6

Молекулярний рівень організації життя…………………………………………………………………………..В

Клітинний рівепь організації життя………………………………………………………………………………….17

Віруси. Пріони. Прокаріоти………………………………………………………………..36

Одноклітинні еукаріоти й інші протісти…………………………………………………………………………….40

Багатоклітинні еукаріоти……………………………………………………………………………46

Біологія людини………………………………………………………………………………………………………………88

Біологія індивідуального розвитку……………………………………………………………………………………120

Спадковість і мінливість…………………………………………………………………………….132

Надорганізмені рівні організації життя…………………………………………………………………………….140

Відповіді…………………………………………………………………………………………………………………………185

ЧАСТИНА II. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ………………………………………………191

Тема 1. Неорганічні речовини ………………………………………………………………………………………….191

Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі ……………………………………………………………..192

Тема 2. Органічні речовини…………………………………………………………………………………………………………193

Вуглеводи……………………………………………………………………………………………………………………193

Ліпіди…………………………………………………………………………………………………………………………196

Білки…………………………………………………………………………………………………………………………..197

Нуклеїнові кислоти……………………………………………………………………………………………………..199

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ……………………………………………………..203

Тема 1. Клітина………………………………………………………………………………………………………………..203

Цитологія — наука про будову і функції клітини…………………………………………………………..203

Клітинні мембрани……………………………………………………………………………………………………..208

Ядро…………………………………………………………………………………………………………………………..210

Тема 2. Цитоплазма, її компоненти………………………………………………..212

Тема 3. Клітина як цілісна система……………………………………………………………………………………216

Життєвий цикл клітини…………………………………………………..216

Обмін речовин та енергії………………………………………………………………………………………………221

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ……………………………………………229

Тема 1. Неклітинні форми життя……………………………………………………………………………………..229

Віруси…………………………………………………………………………………………………………………………229

Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів……………………………………………………………………231

Тканини рослин…………………………………………………………………………………………………………..231

Тканини тваринного організму……………………………………………………………………………………..233

Тема 3. Організм як рівень організації живої природи……………………………………………………….236

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)………………..239

Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів…………………………………………….239

Класифікація форм розмноження……………………………………………….239

Нестатеве розмноження………………………………………………………………………………………………..239

Статеве розмноження……………………………………………………………………………………………………240

Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів……………………………………………………………………..244

Онтогенез……………………………………………………………………………………………………………………244

Тема 6. Спадковість і мінливість організмів……………………………………………………………………….248

Тема 7. Закономірності мінливості………………………………………………………256

Модифікаційна мінливість…………………………………………………………………………………………..256

Мутаційна мінливість………………………………………………………………………………………………….258

Тема 8. Селекція та біотехнологія. …………………………………………………………………………………..260

Генетичні основи селекції організмів…………………………………………………………………………….260

РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ…………………………………………………………………………………………..264

Тема 1. Екологічні умови існування організмів………………………………………………………………….264

Методи дослідження в екології…………………………………………………………………………………..264

Екологічні фактори……………………………………………………………………………………………………..264
Основні середовища існування організмів……………………………………………………………………..267

Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми……………………………………………………..268

Види…………………………………………………………………………………………………………………………..268

Популяції……………………………………………………………………………………………………………………268

Екологічні системи………………………………………………………………………………270

Тема 3. Людина і біосфера………………………………………………………………………………………………..274

Біосфера та її межі……………………………………………………………………………….274

Роль живих організмів у перетворенні біосфери…………………………………………………………….275

Кругообіг речовин у біосфері……………………………………………………….276

РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ……………………………………………………279

Тема 1. Основи еволюційного вчення………………………………………………………………………………..279

Становлення еволюційних поглядів………………………………………………………………………………279

Основні положення еволюційного вчення Чарлза Дарвіна………………………………………………280

Синтетична теорія еволюції…………………………………………………………………………………………282

Мікроеволюція………………………………………………………………………………….282

Пристосованість…………………………………………………………………………………………………………..285

Макроеволюція……………………………………………………………………………………..286

Докази еволюції…………………………………………………………………………………………………………..287

Закономірності еволюції………………………………………………………………………………………………289

Тема 2. Історичний розвиток органічного світу………………………………………………………………….289

ЧАСТИНА III. ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Варіант І……………………………………………………………………….295

Варіант II……………………………………………………………………………………………………………………..307

Відповіді…………………………………………………………………………………………………………………………319
Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
онлайн, читать, БІОЛОГІЯ, Нова специфікація, Шаламов

Коментарі до БІОЛОГІЯ. ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА . Нова специфікація. ЗНО-2012/ Г.В. Шаламов, В.И. Подгорний, Ю.В. Дмітрієв и др.