Глейзер Н. В. Словник шкільної термінології. Фізика

Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення фізичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.

Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу фізики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться фізикою.

Упродовж останніх років вийшли у світ безліч словників із найрізноманітніших галузей знань. Багатогалузеві словники охоплюють термінологію кількох суміжних галузей науки, які оперують переважно спільним поняттєво-термінологічним апаратом. Значну частину термінологічної лексикографії складають галузеві словники, які охоплюють найрізноманітніші напрямки суспільної діяльності. До кола рідкісних словників термінології належать тлумачно-перекладні. Існують також двомовні та багатомовні (перекладні), термінологічні словники енциклопедичного характеру чи змісту. До вузькогалузевих можна віднести словники, які наводять термінологію певної спеціальності або ще більш обмеженої тематики — курсу. Дослідники української термінології намагаються осягнути тенденції розвитку сучасної мови, виходячи зі столітніх традицій термінотворення.

Можна вважати вже доведеним і загальновизнаним, що упорядкування, унормування, кодифікація та уніфікація української термінології належить до державотворчих процесів, бо очевидним є те, що безповоротний процес українського державотворення диктує такі потреби національного життя, які сприяли б утвердженню його престижу в усьому світі. До такої ділянки належить і наукова мова, в тому числі розвиток термінології.

У третє тисячоліття ми прийшли з вагомими здобутками у розвитку термінологічних систем, а як наслідок цього — до розвитку власної термінологічної системи та лексикографії.

Особливістю нашого часу є те, що нарешті після багатьох років утисків українська мова знову зайняла своє місце в усіх сферах життєдіяльності, зокрема у науковій галузі. Національна термінологія як складова частина наукової мови знаходиться на гребені свого національного відродження.

Відродження та поширення української мови в усіх сферах життя суспільства актуалізує одну з основних проблем сучасної української лексикографії — укладання словників, що враховували б останні зміни.

На запити середньої та вищої освіти упродовж останніх років з’явилася низка термінологічних словників, які тією чи іншою мірою заповнили прогалину спеціальних назв і понять.

За останні десять років з’явилося близько со-а яц. наслідок цього — до dqsbjitkv вларнрї т_еомі-го ґатунку, але вони здебільшого орієнтовані на студентів і фахівців у певній галузі.

Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі фізики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Фізика, Глейзер, Словник, шкільної термінології

Коментарі до Глейзер Н. В. Словник шкільної термінології. Фізика