Капіносов А. М. та ін. Математика: комплексна підготовка до ЗНО 2014 ОНЛАЙН


Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики.
У книзі міститься довідковий теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач і вправ і завдання з усіх тем шкільного курсу математики. Завдання кожної теми складаються з чотирьох частин. Перша частина містить довідковий теоретичний матеріал і зразки розв’язання вправ. Друга частина — тестові завдання із п’ятьма варіантами відповідей, з яких лише один правильний. Усі завдання розміщені в послідовності зростання складності. Третя частина містить завдання, які передбачають установлення відповідності між деякими математичними поняттями, позначеними цифрами 1-4, та їхніми властивостями, позначеними буквами А-Д. У четвертій частині вміщено тестові завдання відкритої форми — самостійне знаходження відповіді у вигляді десяткового дробу.
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………………………..З
АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Тема 1. Обчислення. Арифметичні задачі………………………………………..4
Тема 2. Відсотки…………………………………………………………….18
Тема 3. Цілі вирази………………………………………………………….26
Тема 4. Дробово-раціональні вирази……………………………………35
Тема 5, Ірраціональні вирази………………………………………………….44
Тема 6. Логарифмічні та показникові вирази……………………………………54
Тема 7. Тригонометричні вирази……………………………………………….64
Тема 8. Цілі рівняння……………………………………………………….78
Тема 9. Цілі нерівності………………………………………………………91
Тема 10. Раціональні рівняння………………………………………………..102
Тема 11. Раціональні нерівності………………………………………………112
Тема 12. Ірраціональні рівняння………………………………………………123
Тема 13. Ірраціональні нерівності…………………………………………….133
Тема 14. Показникові рівняння………………………………………………..144
Тема 15. Показникові нерівності………………………………………………154
Тема 16. Логарифмічні рівняння……………………………………………….165
Тема 17. Логарифмічні нерівності……………………………………………..175
Тема 18. Тригонометричні рівняння…………………………………………….185
Тема 19. Тригонометричні нерівності………………………………………….200
Тема 20. Системи рівнянь…………………………………………………….214
Тема 21. Арифметична та геометрична прогресії………………………………….225
Тема 22. Елементарні функції та їхні властивості……………………………….237
Тема 23. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень……………….252

Тема 24. Похідна функції, її геометричний і механічний зміст……………………..272
Тема 25. Застосування похідної для дослідження функцій………………………….285
Тема 26. Первісна. Інтеграл………………………………………………….298
Тема 27. Елементи комбінаторики………………………………………………314
Тема 28. Початки теорії ймовірностей та елементи статистики………………………325
ГЕОМЕТРІЯ
Тема 29. Трикутник……………………………………………………….344
Тема 30. Прямокутний трикутник……………………………………………….356
Тема 31. Рівнобедрений трикутник……………………………………………..364
Тема 32. Чотирикутники………………………………………………………373
Тема 33. Многокутники……………………………………………………….385
Тема 34. Коло, круг та їх елементи…………………………………………..392
Тема 35. Аксіоми стереометрії. Прямі та площини в просторі……………………..403
Тема 36. Призма……………………………………………………………418
Тема 37. Піраміда…………………………………………………………..429
Тема 38. Циліндр……………………………………………………………439
Тема 39. Конус………………………………………………………………447
Тема 40. Куля……………………………………………………………….458
Тема 41. Координати………………………………………………………….466
Тема 42. Вектори…………………………………………………………….474
Тема 43. Перетворення фігур………………………………………………….486
Тема 44. Найпростіші геометричні фігури на площині…………………………….498
Відповіді (алгебра та початки аналізу)………………………………………..511
Відповіді (геометрія)……………………………………………………..522Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
ВНО по математике, зно 2014, ЗНО з математики, Підготовка до ЗНО з математики, подготовка к ВНО, тести для підготовки до ЗНО

Коментарі до Капіносов А. М. та ін. Математика: комплексна підготовка до ЗНО 2014 ОНЛАЙН