Нелін Є. П. Математика. Експрес-підготовка. ЗНО-2012

Угі опори’- фяктя пткілкяого курсу митямятхгки поднно у формі тябляцк, які міг-гять ОГЯОВЯІ TVOptV тичні положення кожної теми й основні алгоритми та методи розв’язування відповідних задач.

Наведеш тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв’язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями.

В окремому розділі подано, зокрема, три тренувальні тести за специфікацією ЗНО-2012, для яких також наведено відповіді.

Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів педагогічних вузів, учителів математики.

Пропонований посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Посібник написано автором на основі багаторічного досвіду використання тестових технологій у навчальному процесі та при відборі майбутніх студентів.

Структура навчального посібника відповідає формату та програмі ЗНО з математики. У книзі наведено основні опорні факти з розділів, що входять до програми: числа та вирази; рівняння та нерівності; функції; елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики; планіметрія; стереометрія. Наводяться приклади тестових завдань та їх розв’язання, завдання для самостійної роботи. В окремому розділі посібника подано варіанти тестів за специфікацією 2009-2011 pp. і 2012 p., наведено також зразки бланків відповідей.

Для зручності всі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, що містять основні теоретичні положення кожної теми, а також основні алгоритми та методи розв’язування задач з відповідних тем. У кожному розділі наведено тестові эавдан ня для самостійної роботи. При цьому спочатку пропонується завдання, для якого розглянуто метод розв’язування, а після цього — серія завдань, що розв’язуються тим самим або аналогічним методом.

Готуючись до ЗНО з математики, слід враховувати структуру та зміст тесту. Тест, що буде запропонований під час ЗНО у 2012 p., складатиметься із 32 завдань. їх орієнтовне розподілення за змістовими лініями подано в таблиці.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Математика, Нелін

Коментарі до Нелін Є. П. Математика. Експрес-підготовка. ЗНО-2012