Александров Ю. В. Астрономія 11 клас: Книга для вчителя ОНЛАЙН

Рекомендовано на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх шкільних закладів.

Згідно з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, у середній школі України поновлено вивчення астрономії як обов’язкового предмета інваріантної частини навчальних планів. Астрономічну складову введено до Державного стандарту середньої школи України. У цьому документі відзначається: «Зміст астрономічної освіти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови Всесвіту, уявлень про його утворення й розвиток, формування в них наукового світогляду, використання астрономічних знань на практиці, розкриття значення астрономії в цілісному світогляді на мегарівні». Поновлення обов’язкового викладання астрономії — важливий крок у реформуванні української середньої школи, у справі виховання всебічно освіченої людини, яка житиме в сучасному світі — світі високих технологій, в епоху освоєння людством космічного простору. Це стало можливим завдяки кількарічним зусиллям астрономічної громадськості України [4, 31].

Вивчення астрономії передбачено в 11 класі — у загальноосвітніх школах та закладах технологічного та гуманітарного напрямів в обсязі 17 год, у закладах природничо-математично-го напряму — 34 год. Це, звичайно, дуже мало, тому вчителеві слід докласти зусиль, щоб ефективно використати відведений час і сформувати в учнів необхідні мінімальні уявлення про Всесвіт, про шляхи та результати його пізнання людиною.Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Александров астрономія, астрономія 11 клас, розробки уроків астрономії, уроки астрономії в11 класі

Коментарі до Александров Ю. В. Астрономія 11 клас: Книга для вчителя ОНЛАЙН