Розв’язання вправ та завдань до підручника В. Д. Сиротюка «ФІЗИКА 9 клас» ОНЛАЙН


Нерівномірний рух. Швидкість при нерівномірному русі
Рівноприскорений рух. Прискорення
Вільне падіння
Рух тіла по колу
Тема 2. Основи динаміки
Перший закон Ньютона
Маса. ІІ закон Ньютона
ІІІ закон Ньютона
Сили в природі. Закон всесвітнього тяжіння
Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість
Сила пружності
Вага тіла. Невагомість
Сила тертя
Умови рівноваги тіл
Тема 3. Закони збереження
Сила та імпульс. Закон збереження імпульсу
Реактивний рух
Механічна робота
Робота та зміна швидкості. Кінетична енергія
Робота сили тяжіння
Робота сили пружності
Закон збереження механічної енергії
Потужність. Коефіцієнт корисної дії
Рух рідини по трубах. Закон Бернуллі
Механіка та механізація виробництваЧитать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
фізика 9 клас, Розв'язання завдань з фізики, Розв'язник до підручника Сиротюка, Розв'язник з фізики

Коментарі до Розв’язання вправ та завдань до підручника В. Д. Сиротюка «ФІЗИКА 9 клас» ОНЛАЙН