Стадник Л. Г. Математика 5 клас: Комплексний зошит для контролю знань+ Розв’язання ОНЛАЙН


У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу запропоновано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і містять тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Продумана система навчального матеріалу та наявність перфорації забезпечують оперативність під час користування посібником.
Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю………………..2
Натуральні числа. Відрізок. Пряма. Промінь. Шкала. Координатний промінь. Порівняння натуральних чисел
Картка контролю теоретичних знань 1…………………………………………..З
Практичний тренінг 1……………………………………………… 4
Додавання і віднімання натуральних чисел. Числові і буквені вирази. Формули
Картка контролю теоретичних знань 2……………..5
Практичний тренінг 2……………………………………..6
Кут. Многокутники. Прямокутник. Трикутник
Картка контролю теоретичних знань 3……………………………………….7
Практичний тренінг 3………………………………………………..8
Множення і ділення натуральних чисел
Картка контрою теоретичних знань 4…………………………………… 9
Практичний тренінг 4……………………………………………….. 10
Ділення з остачею. Квадрат і куб числа. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм
Картка контролю теоретичних знань 5…………………………..11
Практичний тренінг 5……………………………………………………..12
Дії зі звичайними дробами. Дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа
Картка контролю теоретичних знань 6………………………………..13
Практичний тренінг 6……………………………………………………14
Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
Картка контролю теоретичних знань 7…………………………………………..15
Практичний тренінг 7……………………………………………… 15
Множення і ділення десяткових дробів.
Картка контролю теоретичних знань 8………. 17
Практичний тренінг 8……………………………………………18
Середнє арифметичне. Відсотки. Масштаб
Картка контролю теоретичних знань 9………………………………..19
Практичний тренінг 9………………………………………………. 20
Самостійна робота 1. Натуральні числа. Відрізок. Пряма. Промінь. Шкала. Координатний промінь.
Порівняння натуральних чисел…………………………….21
Самостійна робота 2. Натуральні числа. Відрізок. Пряма. Промінь. Шкала. Координатний промінь.
Порівняння натуральних чисел……………………………….22
Самостійна робота 3. Додавання і віднімання натуральних чисел. Числові і буквені вирази. Формули ……..23
Самостійна робота 4. Додавання і віднімання натуральних чисел. Числові і буквені вирази. Формули……..24
Самостійна робота 5. Кут. Многокутники. Прямокутник. Трикутник……………….25
Самостійна робота 6. Кут. Многокутники. Прямокутник. Трикутник…………………. 26
Самостійна робота 7. Множення і ділення натуральних чисел…………………….27
Самостійна робота 8. Множення і ділення натуральних чисел………………….. 28
Самостійна робота 9. Ділення з остачею. Квадрат і куб числа. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед
і його об’єм…………………………… 29
Самостійна робота 10. Ділення з остачею. Квадрат і куб числа. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм……………………………….З0
Самостійна робота 11. Дії зі звичайними дробами. Дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа………..31
Самостійна робота 12. Дії зі звичайними дробами. Дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа……………….32
Самостійна робота 13. Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів………… 33
Самостійна робота 14. Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів…………34
Самостійна робота 15. Множення і ділення десяткових дробів…………………. 35
Самостійна робота 16. Множення і ділення десяткових дробів……………….. 36
Самостійна робота 17. Середнє арифметичне, відсотки, масштаб…………………37
Самостійна робота 18. Підсумкова……………………………………….З8
ЧАСТИНА 2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт………………………. 40
Діагностична контрольна робота…………………………………….41
Контрольна робота 1. Натуральні числа. Відрізок. Пряма. Промінь. Шкала. Координатний промінь.
Порівняння натуральних чисел…………45
Контрольна робота 2. Додавання і віднімання натуральних чисел. Числові і буквені вирази. Формули…49
Контрольна робота 3. Кут. Многокутники. Прямокутник. Трикутник…………………53
Контрольна робота 4. Множення і ділення натуральних чисел……………………………….. 57
Контрольна робота 5. Ділення з остачею. Квадрат і куб числа. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед
і його об’єм………………………………… 51
Контрольна робота 6. Дії зі звичайними дробами. Дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа……. 65
Контрольна робота 7. Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів………69
Контрольна робота 8. Множення і ділення Десяткових дробів……………………………….. 73
Контрольна робота 9. Середнє арифметичне. Відсотки. Масштаб…………………………77

Розв’язання самостійних і контрольних робітЧитать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Комплексний зошит, Стадник Л. Г., Математика 5 клас

Коментарі до Стадник Л. Г. Математика 5 клас: Комплексний зошит для контролю знань+ Розв’язання ОНЛАЙН