Істер О. С. Алгебра: Підручник для 7 класу ОНЛАЙН

Отже, темою кожного уроку є назва (або частина назви) параграфа. Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед його проведенням учням необхідно виконати «Завдання для перевірки знань», подані в підручнику. Це допоможе пригадати основні типи вправ та підготуватися до тематичного оцінювання.
ЗМІСТ
Розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною
§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1)……….5
§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь,
що зводяться до них (Уроки 2—4)………….9
§ 3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5—8) ….. 15
Завдання для перевірки знань до § 1—3 (Урок 9) …….21
Вправи для повторення розділу І……………22
Розділ II. Цілі вирази
§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11)…………..24
§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13)…….28
§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15)…..33
§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16—18)………………… 39
§ 8. Одночлен. Огандартний вигляд одночлена (Урок 19) …. 45
§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21)……………..48
Завдання для перевірки знань до § 4—9 (Урок 22)…….52
§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24)…………….. 53
§ 11, Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25—27) … 58
§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28—ЗО) …. 64
§ 13. Розкладання многЬчленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31—33)……………. 69
§ 14. Множення многочлена на многочлен (Уроки 34—37) … 75
§ 15. Розкладання многочленів на множники
способом групування (Уроки 38, 39) ………..81
Завдання для перевірки знань до § 10—15 (Урок 40)……85
§ 16. Квадрат суми і квадрат різниці (Уроки 41—43)……86
§ 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)…………….. 92
§ 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46—48)………………… 96
§ 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50)……………………….100
§ 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52)………..104
§ 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53—55)…………..109
Завдання для перевірки знань до § 16—21 (Урок 56)…..115
Вправи для повторення розділу II…………..116
Розділ III Функції
§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції (Уроки 57—59)…. 127 § 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61)…………………136
§ 24. Лінійна функція, її графік та властивості (Уроки 62—65)……………….. 144
Завдання для перевірки знань до § 22—24 (Урок 66)…..154
Вправи для повторення розділу III…………..155
Розділ IV Системи лінійних рівнянь з двома змінними
§ 25. Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними (Уроки 67, 68)……………. 158
§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними (Уроки 69, 70)………………… 162
§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом (Уроки 71, 72)…………………168
§ 28. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки (Уроки 73, 74)….. 175
§ 29. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання (Уроки 75, 76)…… 180
§ 30. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (Уроки 77—79)………… 185
Завдання для перевірки знань до § 25—ЗО (Урок 80)…..190
Вправи для повторення розділу IV…………..191
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу …. 197
Задачі підвищеної складності…………….198
Відомості з курсу математики 5—6 класів……….207
Відповіді та вказівки до вправ…………….214
Предметний покажчик……………….220Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Істер алгебра, Алгебра 7 клас, підручник алгебри для 7 класу

Коментарі до Істер О. С. Алгебра: Підручник для 7 класу ОНЛАЙН