Ісаєнко О. В. Математика. Домашній репетитор ОНЛАЙН

Розділ «Математичний тренажер» пропонує систему вправ для відпрацювання обчислювальних навичок. У розділі «Геометричний матеріал» сформульовано теоретичні відомості про геометричні фігури і тіла, пропонуються вправи, виконання яких потребує розуміння означень та властивостей найпростіших геометричних фігур.
Видання буде корисним для учнів, батьків та вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
ЗМІСТ
2 КЛАС………………………………………. 1
Вчимося розв’язувати задачі ………………………. 2
Прості задачі…………………………………… 2
Прості задачі на знаходження суми……………….. 2
Прості задачі на знаходження різниці……………… 5
Прості задачі на збільшення числа на кілька одиниць….. 7
Прості задачі на зменшення числа на кілька одиниць……10
Прості задачі на різницеве порівняння………………12
Прості задачі на знаходження невідомого доданка……..15
Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного … 17
Прості задачі на знаходження невідомого від’ємника……19
Обернені задачі до задач на знаходження суми………..20
Обернені задачі до задач на знаходження різниці………23
Складені задачі………………………………26
Складені задачі, які містять відношення «більше на»……26
Складені задачі, які містять відношення «менше на»……29
Тренуюся розв’язувати інші складені задачі………….33
Прості задачі ……………………………….39
Прості задачі на знаходження добутку………………39
Прості задачі на знаходження частки……………….41
Прості задачі на ділення на частини………………..43
Прості задачі на ділення та вміщення……………….46
Прості задачі на збільшення числа в кілька разів………48
Прості задачі на зменшення числа в кілька разів……….50
Складені задачі………………………………52
Складені задачі, які містять відношення «більше в»…….52
Складені задачі, які містять відношення «менше в»…….55
Математичний тренажер ………………………….61
Лічба у межах сотні……………………………61
Додавання і віднімання двоцифрових чисел
без переходу через десяток ………………………62
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел
з переходом через десяток……………………….66
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел…..68
Множення і ділення……………………………70
Гометричний матеріал ……………………………………………………….74
Позначення геометричних фігур ……………………………………74
Відрізок…………………………………………………………………………74
Ламана…………………………………………………………………………..75
Довжина ламаної…………………………………………………………..76
Многокутник. Елементи многокутника…………………………..78
Кут. Види кутів………………………………………………………………80
Трикутник………………………………………………………..81
Прямокутник………………………………………………………………..84
Квадрат…………………………………………………………………………87
Коло, круг, центр круга, радіус……………………………………….90
Циліндр, конус………………………………………………………………95
З КЛАС……………………………………… 99
Вчимося розв’язувати задачі……………………….100
Складені задачі……………………………..100
Складені задачі на зведення до одиниці…………….100
Складені задачі на спосіб відношення ……………..102
Складені задачі, які розв’язуються
за допомогою рівнянь …………………………103
Розв’язування задач з буквеними даними…………..105
Розв’язування задач на знаходження частини числа…..106
Розв’язування задач на знаходження числа
за його частиною……………………………..108
Математичний тренажер…………………………….112
Числові вирази………………………………112
Буквені вирази ……………………………… 112
Нерівність………………………………….113
Табличне множення і ділення……………………115
Множення і ділення двоцифрових чисел……………121
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове………….123
Трицифрові числа…………………………….125
Складання і віднімання у межах 1000 …………….. 126
Геометричний матеріал………………………………130
Многокутник та його елементи…………………..130
Прямокутник. Периметр прямокутника……………132
Квадрат. Периметр квадрата…………………….135
Кут. Види кутів………………………………138
Види трикутників за кутами та сторонами…………..142
Елементи куба……………………………….146
Коло. Побудова кола. Діаметр кола………………..149
4 КЛАС………………………………………155
Вчимося розв’язувати задачі ………………………156
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
Складання задач за рівнянням…………………..156
Розв’язування задач за буквеними виразами.
Складання задач за буквеними виразами……………157
Складання плана до розв’язання складеної задачі …….159
Прості задачі на знаходження швидкості руху……….162
Прості задачі на знаходження відстані……………..165
Прості задачі на знаходження часу………………..168
Задачі на знаходження площі прямокутника………..171
Обернені задачі до задачі на знаходження площі
прямокутника ………………………………172
Задачі на знаходження середнього арифметичного…….175
Задачі на пропорційне ділення…………………..177
Задачі на знаходження невідомого за двома різницями … 178
Ускладнені задачі на знаходження невідомого
за двома різницями …………………………..180
Задачі на 2-4 дії що по-різному скомбіновані з простих задач………………………………181
Математичний тренажер …………………………184
Числа від 1 до 1000000. Нумерація……………….184
Складання і віднімання багатоцифрових чисел……….184
Властивості дій складання і віднімання…………… . 188
Множення багатоцифрового числа на одноцифрове……191
Множення і ділення на розрядне число…………….196
Дроби …………………………………….200
Гометричний матеріал …………………………..201
Відрізок. Довжина відрізка ……………………..201
Ламана. Довжина ламаної………………………203
Крок до 5 класу. Відрізок……………………….205
Крок до 5 класу. Пряма………………………..205
Крок до 5 класу. Промінь……………………….207
Крок до 5 класу. Кут. Позначення кута. Види кутів…..208
Крок до 5 класу. Розгорнутий кут………………..210
Многокутники………………………………211
Крок до 5 класу. Многокутники………………….213
Прямокутник……………………………….214
Крок до 5 класу. Прямокутник ………………….216
Квадрат……………………………………217Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Ісаєнко математика, Домашній репетитор з математики, задачі з математики, математика початкова школа, Математичний тренажер

Коментарі до Ісаєнко О. В. Математика. Домашній репетитор ОНЛАЙН