Перехейда О. М. Кабінет математики ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Розділ І. Нормативні документи з організації навчально-виховного
процесу та навчально-методичної бази кабінету………….. 5
Витяг із Державного стандарту базової і повної середньої освіти … 5
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Математика…………….. II
Витяг з комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технічних дисциплін………………………. 14
Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11-х класах……. 17
Положення про навчальні кабінети загатьноосвітніх навчальних закладів……………………………… 19
Результат виконання запиту до бази даних, за яким виведено відомості про програмні засоби, призначені для супроводу навчання математики……………………………. 28
Перелік програмних засобів, необхідних для супроводу навчання математики……………………………. 34
Розділ 2. Нормативні документи з охорони праці в кабінеті математики ……………………………. 59
Витяг з положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти….. 59
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про дотримання державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»……………………….. 70
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що статися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах……………………………… 71
Витяг із державних правил і норм ДСанПіН 5.5.2.0 08-01 ……. 88
Розділ 3. Навчальний кабінет — творча лабораторія педагога…………92
I. Навчальний кабінет та його основні завдання……………………..92
II. Планування роботи кабінету……………………………………..94
Паспорт кабінету……………………………………………………..95
Атестація навчального кабінету………………….106
Орієнтовний план роботи кабінету математики………….112
Комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу ………………………………………………………………118
Інструкція з техніки безпеки в кабінеті №………….120
Пам’ятка з техніки безпеки в навчальному кабінеті (для учнів) … 121
Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті математики……..122
Посадова інструкція вчителя……………………122
Інструкція з охорони праці для вчителя ……………..127
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті математики…………………………….131
Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях . . 133
Положення про кафедру……………………..135
Аналіз результатів роботи кафедри………………..140
Положення про предметну декаду…………………142
Положення про інтелектуальний марафон ……………143
Методична картка вчителя…………………….147
План роботи кафедри природничо-математичних дисциплін …. 150Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
бланки робочої документації, Кабінет математики в школі, нормативні документи, оформлення кабінету математики

Коментарі до Перехейда О. М. Кабінет математики ОНЛАЙН