Історія України. 9 клас. Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Білет 1
1.1. Розкрийте значення Трипільської археологічної культури для утвердження відтворювального господарства на землях України. …… 6
1.2. З’ясуйте причини Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну постать…………………………………….7
Білет 2
2.1. Охарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я……………….. . 9
2.2. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України
в другій половині ХVІІ ст……………………………….10
Білет З
3.1. Охарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VІІІ—ІХ ст.)…………………………..12
3.2. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Охарактеризуйте його як історичну постать…………………..14
Білет 4
4.1. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі………………………………………15
4.2. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення…………………………17 -
Білет 5
5.1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого……………………19
5.2. Визначте особливості розвитку культури другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки……….21
Білет 6
6.1. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя удільних князівств…………………………………..22
6.2. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у XІХ ст……………….24
Білет 7
7.1. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави………………………….26
7.2. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні……………………………………….27
Білет 8
8.1. Охарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави………………………….28
8.2. Розкрийте зміст головних ідей діячів «Руської трійці»……………ЗО
Білет 9
9.1. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки…………………………………………31
9.2. Охарактеризуйте зміст творів: «Малоросійські пісні…» М. Максимовича та «Закон Божий» М. Костомарова…….. ………33
Білет 10
10.1. Охарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну постать; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави…………………….34
10.2. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні……………………36
Білет 11
11.1. Порівняйте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії…… . 37
11.2. Назвіть найвидатніші постаті національвого відродження в Україні першої половини ХІХ століття. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір)…. 38
Білет 12
12.1. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у ХV—ХVІ столітті…………………………………..40
12.2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини XIX ст. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір)……………………………….41
Білет 13
13.1. Охарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну постать. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури…………………………………………43
13.2. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії…………………………44
Білет 14
14.1. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель. . . 46
14.2. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині ХІХ століття. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження………….. ……….47
Білет 15
15.1. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України…………….49
15.2. Охарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х роках. ………………… 51
Білет 16
16.1. Охарактеризуйте значення Запорозької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Запорозької Січі……………..52
16.2. Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у другій половині XIX століття……… ………………. . 53
Білет 17
17.1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у VI—XV ст…………….56
17.2. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст…..57
Білет 18
18.1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у XVI—ХУІІІ столітті………59
18.2. Розкрийте особливості основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний………………….61
Білет 19
19.1. Визначте особливості розвитку української культури ХУІІІ ст. Назвіть найвидатніші пам’ятки………………………………..62
19.2. Порівняйте суспільно-політичний і визвольний рух в українських землях Російської та Австро-Угорської імперій………..64
Білет 20
20.1. Розкрийте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу…………………………….65
20.2. Поясніть суперечливий характер процесів модернізації українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст……………….67

http://hum.edu-lib.net/istoriya-filosofiya/istoriya-ukrayini-9-klas-vidpovidi-na-pitannya-ekzamenatsiynih-biletiv-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestatsiyi-onlaynЧитать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Історія України 9 клас, відповіді на ДПА з історії України, ДПА 2013 з історії України, Збірник завдань для ДПА з математики, ответы на ДПА 2013

Коментарі до Історія України. 9 клас. Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації ОНЛАЙН