Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Від автора ……………………………………………………. 4
Вступ
§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови
органічних сполук О. М. Бутлерова ………………………… 6
§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених
вуглеводнів …………………………………………….. 12
§3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація ………….21
Розділ 1. Природні органічні сполуки
§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної
організації органічних речовин …………………………….32
§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі…44
§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа ……. 56
§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні
лікарські препарати ……………………………………… 66
§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин,
тютюнокуріння на організм людини ……………………….. 74
§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий
гази, їх склад, використання ……………………………….83
§ 10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки…………… 91
§ 11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних
видів палива в енергетиці країни ……………………………103
§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при
переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки ………113
Тестові завдання для самоперевірки знань ……………………121
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки
§ 13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої
сировини ……………………………………………….130
§ 14. Пластмаси ………………………………………………141
§ 15. Синтетичні каучуки ……………………………………..156
§ 16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна ……………………..166
§ 17. Органічні сполуки в побуті ……………………………….179
§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби ……………………………189
§ 19. Органічні розчинники, їх застосування ……………………..199
Тестові завдання для самоперевірки знань ……………………207
Післямова …………………………………………………….214
Відповіді до розрахункових задач ………………………………..216
Предметний покажчик………………………………………….217
Словник термінів ………………………………………………222
Список додаткової літератури та інтернет-джерел ………………….230Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
підручник з хімії для 11 класу, хімія 11 клас, хімія рівень стандарту, Ярошенко хімія 11 клас

Коментарі до Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) ОНЛАЙН