Лашевська Г. А. Хімія: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Учню…………………………………………З
ВСТУП
§ 1. Предмет хімії. Для чого потрібно вивчати хімію………5
§ 2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії
та лабораторним посудом………………………12
§ 3. Короткі відомості з історії хімії………………….21
Практична робота 1 Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я…………………….ЗО
Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ
§ 4. Речовини. Чисті речовини і суміші……………….39
§ 5. Атоми. Хімічні елементи………………………46
§ 6. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Періодична система
хімічних елементів Д.І. Менделєєва………………57
§ 7. Молекули та йони……………………………64
§ 8. Хімічні формули речовин………………………68
§ 9. Відносна молекулярна маса речовини……………..73
§ 10. Масова частка елемента в речовині……………….77
§ 11. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали …………………..81
§ 12. Валентність………………………………..88
§ 13. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії……………..96
§ 14. Фізичні й хімічні властивості речовини. Фізичні та хімічні явища……………………..102
§ 15. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Закон збереження маси речовин ………………..113
§ 16. Хімічні рівняння …………………………..121
Практична робота 2
Дослідження фізичних і хімічних явищ…………..126
Тема 2. ПРОСТ! РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ I НЕМЕТАЛИ
§ 17. Оксиген. Склад молекули й фізичні властивості кисню……………………………………129
§ 18. Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор………………132
§ 19. Хімічні властивості кисню. Умови виникнення й припинення горіння………………………..139
§ 20. Поширення і колообіг оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль…………146
Практична робота З
Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей…………………………..154
§ 21. Ферум. Поширеність Феруму в природі …………..157
§ 22. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза……….163
§ 23. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах …………………………169
Підсумки …………………………………….176
Тлумачний словничок……………………………178
Іменний покажчик науковців, філософів……………..185
Предметний покажчик…………………………..186
Порадник учня…………………………………188
Додаток 1…………………………………….191
Додаток 2…………………………………….196
Open publication -Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Хімія 7 клас, Лашевська хімія, підручник з хімії для 7 класу

Коментарі до Лашевська Г. А. Хімія: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН