Євсеєв Р. Усі цікаві досліди хімія 8 – 11 класи ОНЛАЙН


Посібник складається з 10 розділів («Насичені вуглеводні», «Ароматичні вуглеводні», «Азотовмісні органічні сполуки», «Гідроксисполуки» та інші), які охоплюють усі основні класи органічних сполук. Кожний розділ включає теоретичні відомості і короткі історичні довідки. Розглянуті приклади сполук для кожного класу.
Описи 105 цікавих дослідів, що дозволяють варіювати зміст лабораторного практикуму і демонстрацій залежно від конкретних умов і можливостей лабораторії, гармонійно поєднано з теоретичним матеріалом.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………….. 3
Цікава органічна хімія (вступ)……………………….4
Розділ 1. Насичені вуглеводні………………………. 7
1.1. Алкани……………………………………………. 7
Дослід 1.1.1. Хімічні властивості алканів……………………..10
Дослід 1.1.2. Одержання і властивості метану*…………………………12
Дослід 1.1.3. Написи на склі (травлення скла)……………………..15
Дослід 1.1.4. «Вічні написи»………………………15
1.2 Циклоалкани…………………………………….17
Розділ 2. Ненасичені вуглеводні……………………22
2.1. Алкени ……………………………………………22
Дослід 2.1.1. Добування і властивості етилену…………………………….25
Дослід 2.1.2. Стимулююча дія етилену на достигання плодів………………28
2.2. Алкадієни………………………………………..30
Дослід 2.2.1. Добування каучуку з фікусу…………………………34
Дослід 2.2.2. Досліди з каучуком та гумою……38
2.3 Алкіни…………………………………………….38
Дослід 2.3.1. Добування і властивості ацетилену……………….41
Дослід 2.3.2. «Сніг, що палає»……………………43
Розділ 3. Ароматичні вуглеводні (арени)…………45
3.1. Одноядерні арени………………………………..45
Дослід 3.1.1. Добування бензолу і нітробензолу…………………49
Дослід 3.1.2. «Заморожування» бензолу………..50
3.2. Багатоядерні арени……………………………..56
Дослід 3.2.1. Гілка з «інеєм». Сублімація нафталіну…………………60
Розділ 4. Галогенопохідні вуглеводнів……………65
Дослід 4.1. Виявлення хлору в складі галогенопохідних вуглеводнів за
зеленим забарвленням полум’я………………….65
Дослід 4.2. Одержання хлоретану з етилового спирту……………..70
Дослід 4.3. Запах аптеки…………………………73
Розділ 5. Азотовмісні органічні сполуки…………80
5.1. Нітросполуки та аміни…………………………80
Дослід 5.1.1. Розчинність аніліну та його солей у воді………………….85
Дослід 5.1.2. Основність амінів…………………..87
Дослід 5.1.3. Ізонітрильна проба…………………88
5.2. Діазо- та азосполуки……………………………92
Дослід 5.2.1. Одержання азобарвника…………..93
Розділ 6. Гідроксисполуки та етери……………….98
6.1. Спирти…………………………………………….99
Дослід 6.1.1. Зміна об’єму (контракція, стиснення) спирту при змішуванні з водою………..102
Дослід 6.1.2. Визначення міцності спирту……103
Дослід 6.1.3. Виявлення води в спирті……….. 103
Дослід 6.1.4. Взаємодія етанолу з натрієм*…..104
Дослід 6.1.5. Добування естеру…………………105
Дослід 6.1.6. Зелене полум’я.
Утворення естерів ортоборної кислоти ………106
Дослід 6.1.7. «Чарівна паличка»……………….. 111
Дослід 6.1.8. «Свічко, запалися!» ……………… 111
Дослід 6.1.9. Запалювання вогню рідиною….. 112
Дослід 6.1.10. Добування вогню без сірників… 112
Дослід 6.1.11. «Вогники в рідині», або «Гроза в пробірці» ……………….. 113
Дослід 6.1.12. «Вулкан»…………………………. 114
Дослід 6.1.13. Гліцерин як антифриз…………. 118
Дослід 6.1.14. Утворення акролеїну з гліцерину……………………………………….. 119
Дослід 6.1.15. Взаємодія гліцерину з купруму (II) гідроксидом*…………………….120
Дослід 6.1.16. Рідина, що спалахує сама……..121
Дослід 6.1.17. Свічка, що спалахує сама……… 121
Дослід 6.1.18. Хімічне реле часу………………..122
6.2. Феноли………………………………………….125
Дослід 6.2.1. Доказ кислотного характеру фенолу………………………………..128
Дослід 6.2.2. Осадження білка фенолом*……..130
Дослід 6.2.3. Добування синтетичного
барвника — пікринової кислоти………………. 132
Дослід 6.2.4. Кольорові реакції фенолів з феруму (III) хлоридом………………………… 137
6.3. Етери (прості ефіри)…………………………..138
Дослід 6.3.1. Добування етеру………………….. 140
Дослід 6.3.2. Спалахування етеру в трубці…..141
Дослід 6.3.3. Виготовлення парфумів………… 141
Розділ 7. Оксисполуки………………………………143
7.1. Альдегіди ………………………………………144
Дослід 7.1.1. Окиснення етилового спирту з утворенням альдегіду.
Запах антонівських яблук…………………….. 146
Дослід 7.1.2. Реакція «Срібного дзеркала»……150
Дослід 7.1.3. Реакція «Мідного дзеркала» …… 151
Дослід 7.1.4. Осадження білка формаліном….. 153
Дослід 7.1.5. Одержання «сухого спирту»…….153
7.2. Кетони…………………………………………..155
Дослід 7.2.1. Якісна реакція на ацетон……….158
Дослід 7.2.2. «Хустка, що не згоряє» ………….158
Розділ 8. Карбонові кислоти та їх похідні……… 161
8.1. Карбонові кислоти……………………………. 161
Дослід 8.1.1. Отримання і відкриття мурашиної кислоти………………. 166
Дослід 8.1.2. Реакція карбонових кислот з натрію гідрокарбонатом*……………………..169
Дослід 8.1.3. Полум’я над пробіркою…………. 173
Дослід 8.1.4. Одержання «мідянки» — яблучно-зеленої фарби………………………….. 173
Дослід 8.1.5. «Зимовий сад» ……………………. 177
Дослід 8.1.6. «Буран під склом»……………….. 177
Дослід 8.1.7. Хімічні «метеорити»……………..180
Дослід 8.1.8. Чорнила, що чутливі до світла … 180
Дослід 8.1.9. Отримання етилового естеру саліцилової кислоти……………………………..187
8.2. Похідні карбонових кислот………………….188
Дослід 8.2.1. Отримання естеру з запахом вишні…………………………………. 191
Дослід 8.2.2. Отримання естеру з запахом абрикосів……………………………… 192
Дослід 8.2.3. Отримання естеру з запахом ананасу………………………………..193
Дослід 8.2.4. Уреазний метод визначення сечовини…………………………….200
Дослід 8.2.5. Виготовлення пінопласту……….200
Розділ 9. Гетероциклічні сполуки та алкалоїди………………………………………….202
9.1. Гетероцикли……………………………………202
Дослід 9.1.1. Одержання та виявлення фурфуролу………………………. 210
9.2. Алкалоїди………………………………………213
Дослід 9.2.1. Одержання (виділення) кофеїну з чаю……………………………………..220
Дослід 9.2.2. Реакція хініну з бромною водою та амоніаком.
Смарагдове забавлення………………………….221
Розділ 10. Біоорганічні сполуки………………….223
10.1. Вуглеводи………………………………………223
Дослід 10.1.1. Виявлення карбону і гідрогену в складі глюкози або цукру (основи якісного елементного аналізу
органічних сполук)……………………………….225
Дослід 10.1.2. Кольорова реакція Моліша……227
Дослід 10.1.3. Реакція «Срібного дзеркала» …. 229
Дослід 10.1.4. Сріблення дзеркал……………….230
Дослід 10.1.5. Горіння цукру у присутності солей літію……………………….236
Дослід 10.1.6. Обвуглювання цукру сульфатною кислотою……………………………237
Дослід 10.1.7. «Фараонові (чорні) змії» ………..238
Дослід 10.1.8. Добування цукру ……………….239
Дослід 10.1.9. Одержання штучного меду…….239
Дослід 10.1.10. Якісна реакція на крохмаль* .. 243
Дослід 10.1.11. Одержання з крохмалю патоки. Кислотний гідроліз крохмалю…………………244
Дослід 10.1.12. Дія слини на крохмаль. Ферментний гідроліз крохмалю……………….246
Дослід 10.1.13. Утворення крохмалю в процесі фотосинтезу …………………………..247
Дослід 10.1.14. Виділення кисню в процесі фотосинтезу …………………………..250
Дослід 10.1.15. Лігнінова проба…………………253
10.2. Ліпіди………………………………………….255
Дослід 10.2.1. Розчинність жирів………………255
Дослід 10.2.2. Насичені та ненасичені жири.
Порівняння ненасиченості різних жирів…….259
Дослід 10.2.3. Виготовлення мила……………..262
Дослід 10.2.4. Миюча дія мила*………………..263
Дослід 10.2.5. «Реактивна спіраль»……………263
Дослід 10.2.6. «Реактивна рибка»………………264
Дослід 10.2.7. Здатність камфори до сублімації……………………………………… 274
Дослід 10.2.8. Виявлення холестерину в яєчному жовтку…………………………………277
Дослід 10.2.9. Виявлення жовчного пігменту в сечі…………………………………….278
10.3. а-Амінокислоти та білки……………………281
Дослід 10.3.1. Зсідання білків при нагріванні*…………………………………..281
Дослід 10.3.2. Осадження білків концентрованими мінеральними кислотами* 290
Дослід 10.3.3. Біуретова реакція……………….292
Дослід 10.3.4. Ксантопротеїнова реакція*……293
Дослід 10.3.5. Проба на вміст в сульфуру білку………………………………….294
Дослід 10.3.6. «Желатинова рибка»……………294
Дослід 10.3.7. Льодяні візерунки на желатині. 295
Дослід 10.3.8. Виготовлення білкового (казеїнового) клею………………………………..295
Дослід 10.3.9. Виготовлення з білку пластмаси………..296
Дослід 10.3.10. Каталізатори в рослинних клітинах…………………………..297
Дослід 10.3.11. Гальмуюча дія іонів хлору на окислювальні ферменти яблука……………299
Дослід 10.3.12. «Штучний шлунок»……………301
Література…………………………………………….303
Додаток………………………………………………..311Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Євсеєв хімія, досліди з хімії, цікаві досліди з хімії

Коментарі до Євсеєв Р. Усі цікаві досліди хімія 8 – 11 класи ОНЛАЙН