Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В. Хімія. 7-8 класи: Навчальний посібник ОНЛАЙН


Навчальний посібник призначений для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл. Його використання сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу, здійсненню диференційованого навчання, раціональному використанню часу на уроці.
Зміст
7 клас
Тема 1. Початкові хімічні поняття………………………………………………………2
Речовини. Чисті речовини і суміші…………………………………………………..2
Хімічні елементи, їхні назви і символи……………………………………………..З
Поняття про Періодичну систему хімічних елементів
Д.І. Менделєєва…………………………………………………………………………..7
Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів……………..8
Прості й складні речовини. Метали й неметали……………………………………12
Хімічні формули речовин………………………………………………………………15
Валентність хімічних елементів………………………………………………………17
Відносна молекулярна маса речовини.
Масова частка елемента в речовині………………………………………………….21
Фізичні та хімічні явища………………………………………………………………24
Фізичні й хімічні властивості речовин …………………-………………………….. 26
Як вивчають хімічні сполуки і явища.
Спостереження й експеримент у хімії……………………………………………….28
Хімічні рівняння………………………………………………………………………..зо
Тема 2. Прості речовини. Метали і неметали…………………………………………33
Оксиген. Кисень………………………………………………………………………….33
Ферум. Залізо…………………………………………………………………………….37
8 клас
Тема 1. Кількість речовини.
Розрахунки за хімічними формулами……………………………………………..42
Закон Авогадро. Молярний об’єм. Відносна густина газу………………………46
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук………………………………………….50
Оксиди, їх склад, назви………………………………………………………………..50
Кислоти, їх склад, назви……………………………………………………………….51
Солі, їх склад, назви……………………………………………………………………52
Основи, їх склади, назви……………………………………………………………….52
Оксиди……………………………………………………………………………………..54
Кислоти……………………………………………………………………………………57
Основи …………………………………………………………………………………….60
Солі …………………………………………………………………..і…………………..63
Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей……………………..67
Значення експериментального методу в хімії……………………………………..68
Тема 3. Періодичний закон і Періодична система
хімічних елементів Д.І. Менделєєва……………………………………………………70
Історичні відомості про спроби класифікації
хімічних елементів………………………………………………………………………70
Поняття про лужні, інертні елементи, галогени………………………………….70
Періодичний закон та Періодична система
хімічних елементів Д.І. Менделєєва…………………………………………………71
Будова атома: ядро та електронна оболонка. Склад атомних ядер……………75
Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів………………………77
Структура Періодичної системи і електронна будова атома…………………….79
Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини………………………………………….82
Електронна природа хімічного зв’язку……………………………………………..82
Поняття про електронегативність елементів……………………………………….83
Ковалентний зв’язок……………………………………………………………………83
Йонний зв’язок…………………………………………………………………………..84
Ступінь окиснення………………………………………………………………………87Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Хімія 8 клас, Хімія 7 клас, Данильченко хімія, тренувальні вправи з хімії, тренувальні завдання з хімії

Коментарі до Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В. Хімія. 7-8 класи: Навчальний посібник ОНЛАЙН