Буринська И. М. Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН


Зміст
Як користуватися підручником…………………………4
Повторення основних питань курсу хімії 7-го класу……………7
Найважливіші поняття хімії…………………………..8
Розділ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами … 13
§ 1. Кількість речовини. Моль ………………….14
§ 2. Молярна маса………………………….18
§ 3. Закон об’ємних відношень газів. Молярний об’єм газу …. 23
§ 4. Відносна густина газів…………………….29
Розділ 2. Основні класи неорганічних сполук ………………33
§ 5. Оксиди ……………………………..34
§ 6. Властивості оксидів………………………41
§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій ……..45
§ 8. Кислоти……………………………..52
§ 9. Хімічні властивості кислот…………………58
§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень……………..62
§ 11. Основи……………………………..67
§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди……………..72
§ 13. Солі……………………………….77
§ 14. Хімічні властивості солей………………….82
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних
класів неорганічних сполук……………………85
§ 15. Загальні способи добування оксидів, кислот,
основ, солей …………………………….. 86
§ 16. Класифікація неорганічних речовин.
Узагальнення знань ………………………..89
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач………………………………….95
Розділ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва. Будова атома………………….97
§ 17. Спроби класифікації хімічних елементів ………..98
§ 18. Поняття про лужні метали…………………99
§ 19. Поняття про галогени……………………104
§ 20. Періодичний закон Д. I. Менделєєва ………….109
§ 21. Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва ………………………….112
§ 22. Будова атома. Фізичний зміст періодичного закону … 119
§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи……………….124
§ 24. Стан електронів у атомі ………………….133
§ 25. Будова електронної оболонки атома…………..137
§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної
зміни електронних структур атомів………………145
§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі
сучасних уявлень про будову атома………………152
§ 28. Значення періодичного закону і періодичної системи
хімічних елементів ………………………..158
§ 29. Життя й діяльність Д. І. Менделєєва………….160
Розділ 4. Хімічний зв’язок і будова речовини ……………..165
§ З0. Ковалентний зв’язок……………………166
§ 31. Йонний зв’язок……………………….174
§ 32. Кристалічні ґратки …………………….178
§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів………184
Відповіді …………………………………….192
Тлумачний словничок…………………………….194
Іменний покажчик ………………………………195Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Хімія 8 клас, Буринська хімія, підручник хімії для 8 класу

Коментарі до Буринська И. М. Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН