Березан О. Збірник задач з хімії ОНЛАЙН


Зміст
Передмова……………………………………………………………………………….З
Частина І. Загальна хімія………………………………………………………………4
Розділ 1. Основні поняття і закони хімії……. ……………………………………….4
Розділ 2. Розрахунки за хімічними формулами ………………………………………..10
Розділ 3. Знаходження молекулярної формули речовини………………………….15
Розділ 4. Хімічний еквівалент речовини……………………………………………..20
Розділ 5. Періодичний закон і періодична система хімічні елементів Д. І Менделєєва. Будова атома. Хімічний зв’язок…..25
Розділ 6. Розрахунки за хімічними рівняннями……………………………………33
Розділ 7. Розчини. Електролітична дисоціація…………………………………60
Розділ 8. Реакції за участю газоподібних речовин………………………………86
Розділ 9. Нестандартні задачі……………………………………………….104
Розділ 10. Термохімічні розрахунки…………………………………………….109
Розділ 11. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага…………………………..113
Розділ 12. Окисно-відновні реакції………………………………………….118
Розділ 13. Електроліз…………………………………………………………….127
Частина ІІ. Неорганічна хімія………………………………………………………137
Розділ 14. Оксиген, Гідроген та їхні сполуки…………………………………………137
Розділ 15. Сульфур та його сполуки……………………………………………………141
Розділ 16. Галогени………………………………………………………………148
Розділ 17. Нітроген, Фосфор та їхні сполуки…………………………………………153
Розділ 18. Карбон, Силіцій та їхні сполуки…………………………………………..159
Розділ 19. Метали головних підгруп першої та другої груп періодичної системи елементів……165
Розділ 20. Алюміній та його сполуки……………………………………………….170
Розділ 21. Ферум та Його сполуки………………………………………………….177
Розділ 22. Елементи побічних підгруп періодичної системи елементів (Си, Zn, Ag, mn, Сі)..184
Частина III. Органічна хімія…………………………………………………….190
Розділ 23. Насичені вуглеводні……………………………………………..190
Розділ 24. Ненасичені вуглеводні …………………………………………194
Розділ 25. Ароматичні вуглеводні………………………………………………..199
Розділ 27. Альдегіди……………………………………………………..205
Розділ 28. Карбонові кислоти. Естери. Жири…………………………………..208
Розділ 29. Вуглеводи…………………………………………………..212
Розділ ЗО. Аміни…………………………………………………..214
Розділ 31. Амінокислоти. Білки…………………………………………..218
Частина IV. Розв’язки типових задач…………………………………………….221
Список рекомендованої літератури……………………………………………….297
Відповіді………………………………………………………………….298
Додатки………………………………………………………………………….313Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
збірник задач з хімії

Коментарі до Березан О. Збірник задач з хімії ОНЛАЙН