Старовойтова I. Ю. Усі уроки хімії. 8 клас ОНЛАЙН


Зміст
Передмова 7
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу 29
Урок 1. Основні поняття хімії 29
Урок 2. Прості речовини кисень і залізо 32
Тема 1. Кількість речовини. розрахунки за хімічними формулами 36
Урок 3. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро 36
Урок 4. Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини 38
Урок 5. Молярна маса 42
Урок 6. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини 45
Урок 7. Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов 48
Урок 8. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини 52
Урок 9. Розрахунки за хімічними формулами 55
Урок 10. Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» 59
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук 62
Урок 11. Основні класи неорганічних сполук 62
Урок 12. Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів 64
Урок 13. Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот 67
Урок 14. Солі (середні), їх склад і назви 69
Урок 15. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ 72
Урок 16. Фізичні й хімічні властивості оксидів 74
Урок 17. Оксиди в природі. Використання оксидів 76
Урок 18. Фізичні й хімічні властивості кислот 78
Урок 19. Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот 82
Урок 20. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції 84
Урок 21. Проміжне оцінювання з теми «Фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот» 87
Урок 22. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів 91
Урок 23. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання 94
Урок 24. Поняття про амфотерні основи 96
Урок 25. Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ 98
Урок 26. Фізичні й хімічні властивості середніх солей 101
Урок 27. Поширення солей у природі та їх практичне значення 104
Урок 28. Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 106
Урок 29. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 107
Урок 30. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 110
Урок 31. Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук» 113
Урок 32. Аналіз проміжного оцінювання й коригування знань учнів. Підсумковий урок за I семестр 117
Урок 33. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей 117
Урок 34. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей 121
Урок 35. Значення експериментального методу в хімії 124
Урок 36. Практична робота № 2 «Розв’язання експериментальних задач» 128
Урок 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції 129
Урок 38. Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» 132
Урок 39. Тематичне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук» 137
Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома 141
Урок 40. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. 141
Урок 41. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени 145
Урок 42. Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва 150
Урок 43. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 155
Урок 44. Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер 159
Урок 45. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи 164
Урок 46. Стан електронів у атомі 168
Урок 47. Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні. 171
Урок 48. Будова електронних оболонок атомів 173
Урок 49. Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома 176
Урок 50. Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном 180
Урок 51. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома 184
Урок 52. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома 186
Урок 53. Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома» 188
Урок 54. Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва 191
Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини 194
Урок 55. Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність. 194
Урок 56. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв’язку 196
Урок 57. Йонний зв’язок 199
Урок 58. Ковалентний полярний і неполярний зв’язок, йонний зв’язок. Електронні формули молекул речовин 201
Урок 59. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали 203
Урок 60. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток 206
Урок 61. Ступінь окиснення 208
Урок 62. Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук 210
Урок 63. Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів 212
Урок 64*. Окисно-відновні реакції 215
Урок 65. Хімічний зв’язок і будова речовини. 217
Урок 66. Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини» 219
Література 223Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Плани-конспекти уроків хімії, Старовойтова конспекти уроків хімії, опорні схеми до уроків хімії, Усі уроки хімії 8 клас

Коментарі до Старовойтова I. Ю. Усі уроки хімії. 8 клас ОНЛАЙН