Старовойтова І. Ю. Усі уроки хімії. 7 клас ОНЛАЙН


Зміст
Передмова 3
Вступ 15
Урок 1. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі. 15
Урок 2. Короткі відомості з історії хімії 17
Урок 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом 23
Урок 4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я 27
Тема 1. Початкові хімічні поняття 31
Урок 5. Речовини. Чисті речовини та суміші 31
Урок 6. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи 34
Урок 7. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва 38
Урок 8. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів 42
Урок 9. Розмаїтість речовин. Метали й неметали 45
Урок 10. Прості та складні речовини 48
Урок 11. Хімічні формули речовин 51
Урок 12. Валентність хімічних елементів 53
Урок 13. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук 55
Урок 14. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття» 59
Урок 15. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою 63
Урок 16. Масова частка елементів у речовині 66
Урок 17. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини 69
Урок 18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. 72
Урок 19. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ. 75
Урок 20. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії 78
Урок 21. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси 81
Урок 22. Хімічні рівняння 84
Урок 23. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття» 87
Урок 24. Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття» 90
Тема 2. Прості речовини метали й неметали 94
Урок 25. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули 94
Урок 26. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори 98
Урок 27. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди 102
Урок 28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей 106
Урок 29. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння 108
Урок 30. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль 111
Урок 31. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою 113
Урок 32. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах 116
Урок 33. Прості речовини. Кисень. Залізо 119
Додатки 125
Опорна схема до уроку 1 125
Опорна схема до уроку 5 126
Навчальна таблиця 1 до уроку 10 127
Навчальна таблиця 2 до уроку 15 128
Опорна схема до уроку 18 129
Опорна схема до уроку 18 (заповнена) 131
Опорна схема до уроку 26 133
Опорна схема до уроку 31 134
Картки до уроку 33 135Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Плани-конспекти уроків хімії, Старовойтова конспекти уроків хімії, опорні схеми до уроків хімії, Усі уроки хімії 7 клас

Коментарі до Старовойтова І. Ю. Усі уроки хімії. 7 клас ОНЛАЙН