Гранкіна Т. М. Самостійні та контрольні роботи. Загальна хімія ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Передмова ……………………………………..5
Основні хімічні поняття ……………………………6
Самостійна робота 5.
Хімічний зв’язок. Будова речовини…………………6
Самостійна робота 6. Хімічні формули речовин. Масова частка елемента в хімічній сполуці……………………….8
Самостійна робота 1. Моль. Молярна маса. Молярний об’єм.
Основні закони для газів………………………..10
Самостійна робота 8. Типи хімічних реакцій. Закон
збереження маси речовини………………………14
Контрольна робота 2. Основні поняття хімії…………….18
Будова атома та періодичний закон…………………..23
Самостійна робота 1. Будова атома……………………23
Самостійна робота 2. Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва………………………………28
Контрольна робота 1. Будова атома. Періодичний закон та
періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва … ЗО
Основні класи неорганічних сполук…………………..34
Самостійна робота 9. Основні класи неорганічних сполук…..34
Контрольна робота 3. Основні класи неорганічних сполук …. 46
Закономірності хімічних реакцій…………………….50
Самостійна робота 12. Термохімічні реакції…………….50
Самостійна робота 13. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна
рівновага……………………………………52
Самостійна робота 14. Окисліювально-відновні реакції.
Електроліз ………………………………….56
Розчини ………………………………………61
Самостійна робота 10. Числовий вираз ск-іаду розчинів…….61
Самостійна робота 11. Хімічні реакції в розчинах…………65
Контрольна робота 4. Розчини ………………………74
Література…………………………………….79Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Гранкіна контрольні роботи з хімії, Гранкіна самостійні роботи, Загальна хімія, збірник контрольних робіт з хімії, Самостійні та контрольні роботи з хімії

Коментарі до Гранкіна Т. М. Самостійні та контрольні роботи. Загальна хімія ОНЛАЙН