Ткачов В. В. Хімія. Олімпіадний мінімум. 8 клас ОНЛАЙН


Змicт
Вступ 5
А. Правила округлення 5
Б. Кількісні характеристики речовини 7
Частина І. Структура речовини 12
Розділ 1. Елементарні частинки. Ядро. Атом 12
Розділ 2. Електронна будова атомів елементів 25
Розділ 3. Хімічний зв’язок і будова молекул 38
Розділ 4. Формула речовини та стехіометричні співвідношення 46
Розділ 5. Водневий зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії. Асоціати 54
Розділ 6. Газоподібний стан речовини 57
Розділ 7. Конденсований стан речовини 60
Розділ 8. Суміші речовин 62
Розділ 9. Основні класи неорганічних сполук 69
Розділ 10. Неосновні класи неорганічних сполук 77
Частина ІІ. Хімічні реакції 80
Розділ 11. Рівняння реакцій і стехіометричні співвідношення 80
Розділ 12. Термохімія 89
Розділ 13. Розчини 94
Розділ 14. Окисно-відновні реакції (ОВР) 99
Частина ІІІ. Хімія елементів 109
Розділ 15. Гідроген та його сполуки 109
Розділ 16. Оксиген та його сполуки 115
Розділ 17. Галогени та їхні сполуки 123
Розділ 18. Халькогени та їхні сполуки 134
Розділ 19. Нітроген та його сполуки 143
Розділ 20. Фосфор та його сполуки 152
Розділ 21. Елементи IV групи головної підгрупи 156
Розділ 22. Лужні метали 166
Розділ 23. Be, Mg і лужноземельні метали 171
Розділ 24. Елементи III групи ПТХЕ 175
Розділ 25. Деякі d-елементи та їхні сполуки 180
Розділ 26. Інертні гази 195
Відповіді на задачі для самостійного розв’язання 200Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Ткачов хімія, олімпіадні задачі з хімії для 8 класу, хімічні олімпіади

Коментарі до Ткачов В. В. Хімія. Олімпіадний мінімум. 8 клас ОНЛАЙН