Старовойтова I. Ю. Усі уроки хімії. 10 клас. Стандарт і академічний рівень ОНЛАЙН


Змicт
Передмова 5
Календарно-тематичне планування 7
I семестр
Повторення основних питань курсу хімії основної школи (4 год) 10
Урок 1. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома 10
Урок 2. Хімічний зв’язок, будова речовини 20
Урок 3. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції 27
Урок 4. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції 33
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (18 год) 42
Урок 5. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі 42
Урок 6. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі 51
Урок 7. Загальні хімічні властивості неметалів 58
Урок 8. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 63
Урок 9. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію 67
Урок 10. Одержання амоніаку в лабораторії. Загальна схема одержання амоніаку в промисловості 71
Урок 11. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі 74
Урок 12. Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів 82
Урок 13. Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості 83
Урок 14. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Роз­в’я­зання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку 88
Урок 15. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач 91
Урок 16. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки» 95
ІІ семестр
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (продовження) 99
Урок 17. Нітратна й фосфатна кислоти, їх властивості 99
Урок 18. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі 103
Урок 19. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон 108
Урок 20. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон 111
Урок 21. Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект 118
Урок 22. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки» 127
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (13 годин) 131
Урок 23. Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів 131
Урок 24. Характерні хімічні властивості металів 134
Урок 25. Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі 138
Урок 26. Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії
в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки 144
Урок 27. Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії 147
Урок 28. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива 151
Урок 29. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію 156
Урок 30. Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання
найважливіших сполук Алюмінію 160
Урок 31. Ферум. Ферум(II) і ферум(III) оксиди, відповідні їм
гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму 163
Урок 32. Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач 167
Урок 33. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті 168
Урок 34. Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки» 170
Література 174Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Розробки уроків хімії, Розробки уроків хімії 10 клас, Старовойтова, Усі уроки хімії 10 клас

Коментарі до Старовойтова I. Ю. Усі уроки хімії. 10 клас. Стандарт і академічний рівень ОНЛАЙН