Радецький О. М. Хімія. Дидактичний матеріал для 10 класу. Профільний рівень ОНЛАЙН


ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ I. ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Робота 1. Властивості основних класів неорганічних сполук. Розрахунки за хімічними рівняннями 6
Робота 2. Будова атомів та їхніх електронних оболонок 10
Робота 3. Валентні можливості атомів. Періодична зміна властивостей хімічних елементів та їхніх сполук 13
Робота 4. Характеристика елемента на підставі його положення у періодичній системі 15
Робота 5. Окисно-відновні реакції 17
Робота 6. Розв’язання розрахункових задач на приготування розчинів різної концентрації 20
Робота 7. Гідроліз солей 23
Робота 8. Типи хімічних реакцій 25
РОЗДІЛ 2. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ
Робота 1. Водень 28
Робота 2. Галогени та їхні сполуки 30
Робота 3. Алотропія й хімічні властивості Оксигену й Сульфуру 34
Робота 4. Гідроген сульфід і сульфіди. Сполуки Сульфуру(IV) і Сульфуру(VI) 36
Робота 5. Контрольна робота за темою «Хімічні елементи VIIА і VIА груп та їхні сполуки» 40
Робота 6. Азот. Амоніак. Солі амонію 43
Робота 7. Оксиди Нітрогену. Нітратна кислота та її солі 47
Робота 8. Фосфор і його сполуки 51
Робота 9. Карбон. Оксиди Карбону 56
Робота 10. Карбонатна кислота та її солі 59
Робота 11. Силіцій та його сполуки 63
Робота 12. Контрольна робота з теми «Хімічні елементи VА і IVА груп та їхні сполуки» 66
Робота 13. Розрахункові задачі за розділом «Неметали та їхні сполуки» 70
РОЗДІЛ 3. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ
Робота 1. Загальний огляд металів. Одержання й загальні властивості металів 72
Робота 2. Електрохімічні процеси 77
Робота 3. Метали IА групи та їхні сполуки (лужні метали) 79
Робота 4. Метали IIА групи та їхні сполуки (магній і кальцій) 84
Робота 5. Алюміній і його сполуки 87
Робота 6. Ферум та його сполуки 92
Робота 7. Контрольна робота за темою «Металічні елементи та їхні сполуки» 96
Робота 8. Розрахункові задачі за розділом «Металічні елементи та їхні сполуки» 100
РОЗДІЛ 4. ПРОМИСЛОВЕ ОДЕРЖАННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ
Робота 1. Виробництво сульфатної кислоти й амоніаку 102
Робота 2. Металургійні виробництва. Сплави 103
Підсумкова контрольна робота за курсом хімії 10 класу 107
ДОДАТКИ
I. Комплект завдань зі складання рівнянь реакцій 114
II. Відносні електронегативності елементів 118
III. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 119
IV. Розчинність кислот, основ і солей у воді 120
V. Розпізнавання йонних неорганічних речовин 122
VI. Відносні молекулярні маси деяких неорганічних сполук (округлені) 125
VII. Періодична система Д. І. Менделєєва 126Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Радецький хімія, хімія профільний рівень, Дидактичний матеріал для 10 класу, Дидактичний матеріал з хімії

Коментарі до Радецький О. М. Хімія. Дидактичний матеріал для 10 класу. Профільний рівень ОНЛАЙН