Буринська Н. М. Хімія 8 клас: підручник ОНЛАЙН

Всюди, куди б ви не глянули, вас оточують предмети та вироби, виготовлені з речовин і матеріалів, добутих на хімічних чи споріднених підприємствах з використанням хімічних процесів. Одяг, взуття, посуд, парфуми, ліки —все це результати практичного застосування хімії.
ЗМІСТ
Як користуватися підручником……….5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії…….8
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії 10
Вступ………………………………13
§ 1. Предмет хімії……………………13
§ 2. Короткі відомості з історії хімії……….14
§ 3. Значення хімії в народному господарстві й побуті……17
Розділ І. Основні хімічні поняття ……. 20
§ 4. Речовини та їхні властивості…………20
§ 5. Чисті речовини та суміші. Основні способи розділення сумішей…….23
§ 6. Фізичні та хімічні явища…………..27
§ 7. Хімічний елемент………………..31
§ 8. Назви й символи хімічних елементів … 35
§ 9. Відносна атомна маса хімічного елемента . 36
§ 10. Молекулярна й немолекулярна будова речовини……….38
§ 11. Прості й складні речовини…………..40
§ 12. Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини………43
§ 13. Масова частка елемента в речовині …. 46
§ 14. Валентність……………………47
§ 15. Атомно-молекулярне вчення…………51
§ 16. Закон збереження маси…………….54
§ 17. Хімічні рівняння………………..57
§ 18. Кількість речовини. Моль. Молярна маса . 59
Розділ ІІ. Прості речовини………………….66
§ 19. Кисень……………………….66
§ 20. Хімічні властивості кисню…….71
§ 21. Повітря та його склад…………….74
§ 22. Горіння й повільне окиснення…..76
§ 23. Застосування кисню. Кругообіг кисню в природі. Добування кисню в промисловості . .79
§ 24. Водень……………………….81
§ 25. Хімічні властивості та застосування водню . 86
§ 26. Об’ємні відношення газів…….89
§ 27. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів ….. 91
§ 28. Відносна густина газів……..95
Розділ ІІІ. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук………………98
§ 29. Оксиди……………………….98
§ З0. Вода……………100
§ 31. Хімічні властивості води……..102
§ 32. Кислоти…………..105
§ 33. Хімічні властивості кислот…….108
§ 34. Хлороводнева кислота і хлороводень . . . 111
§ 35. Основи…………..114
§ 36. Амфотерні оксиди та гідроксиди…..118
§37. Солі……………119
§ 38. Хімічні властивості солей…….121
§ 39. Класифікація неорганічних речовин.
Узагальнення знань………124
Розділ IV. Хімічні реакції………..128
§ 40. Класифікація хімічних реакцій …… 128
§ 41. Енергетичний ефект хімічних реакцій . . . 129
§ 42. Швидкість хімічних реакцій……134
§ 43. Хімічна рівновага……….139
Практичні роботи…………..144
Відповіді……………..153
Іменний покажчик…………..154
Предметний покажчик…………155Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
підручник з хімії для 8 класу, Буринська хімія, хімія для 8 класу

Коментарі до Буринська Н. М. Хімія 8 клас: підручник ОНЛАЙН