Черчение

  • Могу сообщить, что трёхмерная проекция уже шестимерного гиперкуба (3ПГК-6) откроет вам новые особенности строения 3ПГК-n. Очень хочется, чтобы эта тема исследования кому-то стала интересной и близкой. Мне очень хотелось бы узнать м…
  • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з креслення: 11 клас / уклад. : В.К. Сидоренко, С.М. Дятленко, Б.М. Терещук, Я.Т. Солодуха. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
    Збірник завдань призначений для проведення державної підсумкової атестації учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з креслення. Він містить 12 варіантів атестаційних робіт по ЗО завдань у кожному. Виконання роботи розраховане на 90 хвилин.
    Зміст завдань відповідає чинній навчальній програмі з креслення, а оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.