Информатика и вычислительная техника для студентов и специалисто

  • Долинский М. С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2006. — 366 е.: ил.В книге рассматриваются решения оригинальных задач международных и национальных олимпиад по информатике и программированию для школьников и студентов. Задачи сгруппированы по темам: максимальный поток, минимальное остовное дерево, деревья, скрытые графы, стратегические игры, табло Янга.
  • Мациевский С. В. Принципы информатики: Учебное пособие.— Калининград: Изд-во КГУ, 2003.— 112 с.: ил. 36, табл. 18, определений 167. Настоящее учебное пособие является записью лекций по информатике, которые читаются поступающим в Калининградский государственный университет, а также студентам гуманитарных направлений.
  • Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах). — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 760 с.Толковый словарь-справочник, содержит 16 тыс. русско- и англоязычных терминов, расположенных в логической последовательности по тематическим направлениям: «Основы информационной технологии», «Автоматизация информационных процессов и автоматизированные системы», «Средства технического обеспечения автоматизированных систем», «Средства программного обеспечения автоматизированных систем», «Мультимедиа, гипермедиа, виртуальная реальность и машинное зрение», «Сетевые технологии обработки и передачи данных».
  • Морозевич А.Н., Зеневич А.М. Информатика. Минск: Вышэйшая школа, 2006. — 283 с.Содержатся общие сведения о персональном компьютере, его техническом обеспечении, приемах работы с различными прикладными программами, такими как графический редактор, текстовый и табличный процессоры, системы управления базами данных, электронные презентации.
  • Саволюк А. П. Основи алгоритмізації та програмування. Розробки занять. — X.: Вид. група «Основа», 2011. — 352 с. — (Серія «Моя методика»).У посібнику подано орієнтоване календарно-тематичне планування та методичні розробки уроків курсу “Основи алгоритмізації та програмування” з використанням середовища програмування АЛГО.
  • Саволюк А. П. Основи алгоритмізації та програмування: збірник завдань. — X.: Вид. група «Основа», 2011. — 207, [1] с.Цей збірник може стати логічним доповненням до книги Саволю-ка А. П. «Основи алгоритмізації та програмування. Розробки занять». Мета видання — допомогти вчителеві в перевірці учнівських знань із програмування мовою Паскаль. Перевага збірника — велика кількість варіантів завдань до кожної теми. Збірник дає можливість учителеві запропонувати окремим (найсильнішим) учням повний набір задач до кожної теми як довготривале завдання або підібрати свій спосіб використання збірника.
  • Морзе Н.В. Бази даних у навчальному процесі: Навч.-метод, посіб. — К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2007. — 120с.: іл. У посібнику розглянуті основні теоретичні відомості про бази даних та системи керування базами даних. Описані основні відомості про систему керування базами даних Access, зокрема робота з таблицями БД, запитами та формами.
  • Основи комп’ютерних мереж та Інтернету. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 256 с. Книжка допоможе учням зробити перший крок на шляху до вивчення комп’ютерних мереж. Учні дізнаються, які бувають типи мереж, яку роль відіграють вони в сучасному суспільстві та в який спосіб можна скористатися з їхніх переваг. Значна увага приділяється Інтернету — найбільшій у світі комп’ютерній мережі. Учні навчаться подорожувати Вебом, користуватися електронною поштою та службами передавання миттєвих повідомлень.
  • Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко : [Навч. посіб.]. — К.: Вид. група BHV. — 2009. — 336 с: іл. У посібнику в доступній формі описані основні методи та засоби веб-дизайну. Розглядаються мови HTML і JavaScript, автоматизовані та візуальні засоби розробки веб-сайтів, зокрема програма FrontPage, служби хостингу та популяризації сайтів, а також художні аспекти веб-дизайну. Книжка містить теоретичний матеріал, практичні роботи, вправи, завдання для самостійного виконання і тести.
  • Завадський І. О. та ін. Практикум і робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту: 10 кл.: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл./ І. О. Завадський, О. В. Пасічник, В. В. Бойчук. — К.: Видавнича група BHV, 2010. — 192 с. : іл.Посібник призначено для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які ви вчають інформатику на рівні стандарту. Більшість розділів видання складається з двох частин: практикуму і робочого зошита. У практикумі описано умови та порядок виконання вправ і практичних робіт, а в робочому зошиті містяться завдання дослідницького і творчого характеру. Наприкінці кожного розділу подано тематичний кросворд і чотири ребуси.