Без категории (химия)

  • Брановицька С. В., Медведєв Р. Б., Фіалков Ю. Я. Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології.- Підручник. – К,: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, ТОВ “Фірма «Періодика»”, 2004. – 220 с.; іл.Розглянуто методи обчислення похибок, наближеного розв’язання нелінійних алгебричних і диференціальних рівнянь, апроксимації, числового диференціювання й інтегрування. Викладено статистичні методи обробки результатів спостережень, зокрема, первинну статистичну обробку експериментальних даних, елементи теорії кореляції. Значну увагу приділено застосуванню методів наближених обчислень і статистичної обробки даних до різних питань хімії і хімічної технології. Наведено приклади розрахунків, таблиці, які використовують під час статистичної обробки даних.