Экономика

  • Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций.  Учеб. для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко – М . Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. -436 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XX).Исследование операций аккумулирует те математические методы которые используются ДЛЯ принятия обоснованных решений в различных областях человеческой деятельности. В учебной литературе эта дисциплина еще не нашла полного отражения, хотя владеть ее методами современному инженеру необходимо.
  • Бицюра Ю. В. Економіка. 11 клас: Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації/ Ю. В. Бицюра, Г. О. Горленко, С. Л. Капіруліна. — , 2012. — 128 с.Посібник допоможе учням успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з економіки (автори Ю. В. Бицюра, Г. О. Гор-ленко, С. JI. Капіруліна). Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, завдання контрольної роботи, правильна відповідь на тестові завдання, розв’язання задач, у разі необхідності проілюстровані графіками й таблицями, та розгорнутий план відповіді на творчі завдання.
  • Бондарева Н. Ф. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 128 с. : іл. — (Серія «Мій конспект»)Видання «Мій конспект» — це серія посібників, що ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Конспекти всіх уроків економіки розміщені на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку» уроку (мету, обладнання, основні поняття тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів учителя, що зробить конспект заняття по-справжньому авторським, але заощадить час на плануванні й оформленні.
  • Часникова О. В. Економіка. 10 (10—11) клас: Практикум. — X.: , 2006. — 48 сПосібник містить практичні роботи зі шкільного курсу економіки для класів неекономічного профилю. Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.Практикум — це універсальний посібник, складений з урахуванням усіх чинних навчальних програм шкільного курсу «Економіка» чи «Основи економіки*, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 10 або 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного, технологічного та суспільно-гуманітарного напрямів навчання.До посібника увійшло дев’ять практичних робіт, що мають уніфіковану структуру: у кожній роботі міститься теоретичний мінімум, контрольні запитання і завдання, завдання для учнівських проектів.
  • Довгань Г. Д. Економіка: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. — X.: Веста: , 2006. — 40 с.: іл..Зошит містить завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Економіка».Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.Заліковий зошит є універсальним посібником, призначеним для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, що вивчають шкільний курс економіки за будь-якою з чинних навчальних програм.
  • Крупська Л. П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — X.:, 2011. — 192 с.Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України.Підручник складається з десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.
  • Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський -.Аксіома. 2011. – 176с.ISBN 978-966-496-194-0Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників з економіки для учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів. У ньому пояснюються основи економічного життя суспільства та ринкової економіки, організації підприємницької діяльності, державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин
  • Танков В.А. Основы аудита: Вопросы и ответы. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. – 72 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).Пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Основы аудита». Особое внимание уделено регулированию аудиторской деятельности в свете положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с-ним нормативных правовых актов. Материал изложен в форме вопросов и ответов, что позволяет достаточно быстро усвоить учебный курс или повторить его накануне экзамена или зачета.
  • Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 448 с. — (Высшее образование).В пятом издании учебника отражено современное состояние теории и практики аудиторской деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются теоретические основы аудита, отечественные и международные аудиторские стандарты, организация аудита, процесс аудита бухгалтерской отчетности.Для студентов вузов, специалистов в области бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита, претендентов на получение аттестатов аудитора и профессионального бухгалтера.
  • Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита : учебное пособие / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. — М. : КНОРУС, 2006. – 296 с.Разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Рассмотрены теоретические основы аудита, аудиторские стандарты, организация аудита, процесс аудита финансовой отчетности.Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины «Основы аудита»-, “Аудит”, слушателей программы подготовки к квалификационному экзамену на получение аттестата аудитора, профессионального бухгалтера, а также для всех, кто интересуется вопросами аудита.