Экономика для школьников

  • Бицюра Ю. В. Економіка. 11 клас: Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації/ Ю. В. Бицюра, Г. О. Горленко, С. Л. Капіруліна. — , 2012. — 128 с.Посібник допоможе учням успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з економіки (автори Ю. В. Бицюра, Г. О. Гор-ленко, С. JI. Капіруліна). Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, завдання контрольної роботи, правильна відповідь на тестові завдання, розв’язання задач, у разі необхідності проілюстровані графіками й таблицями, та розгорнутий план відповіді на творчі завдання.
  • Часникова О. В. Економіка. 10 (10—11) клас: Практикум. — X.: , 2006. — 48 сПосібник містить практичні роботи зі шкільного курсу економіки для класів неекономічного профилю. Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.Практикум — це універсальний посібник, складений з урахуванням усіх чинних навчальних програм шкільного курсу «Економіка» чи «Основи економіки*, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 10 або 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного, технологічного та суспільно-гуманітарного напрямів навчання.До посібника увійшло дев’ять практичних робіт, що мають уніфіковану структуру: у кожній роботі міститься теоретичний мінімум, контрольні запитання і завдання, завдання для учнівських проектів.
  • Довгань Г. Д. Економіка: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. — X.: Веста: , 2006. — 40 с.: іл..Зошит містить завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Економіка».Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.Заліковий зошит є універсальним посібником, призначеним для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, що вивчають шкільний курс економіки за будь-якою з чинних навчальних програм.
  • Крупська Л. П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — X.:, 2011. — 192 с.Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України.Підручник складається з десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.
  • Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський -.Аксіома. 2011. – 176с.ISBN 978-966-496-194-0Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників з економіки для учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів. У ньому пояснюються основи економічного життя суспільства та ринкової економіки, організації підприємницької діяльності, державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин
  • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки : 11 клас / уклад. : Ю.В. Бицюра, ГО. Горленко, С.Л. Капіруліна. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
    Державна підсумкова атестація (ДПА) з економіки проводиться в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у класах як економічного (як обов’язковий предмет), так і інших профілів навчання (як предмет за вибором). Тобто учні, які вивчали «Економіку» на рівні стандарту або академічному рівні, можуть обрати для складання ДПА саме цей предмет.