ГИА, ДПА 2013

 • Коноплева О. А., Соболева С. А., Левина Э. М., Гусєва И. Ю., Жеребцова Е. Л. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: математика, физика, химия, информатика, биология. – СПб.: Тригон, 2007. -624 с.Справочное пособие предназначено учащимся общеобразовательных школ. В наглядных таблицах и схемах изложен весь материал школьной программы по математике, физике, химии, информатике и биологии. Книгу можно использовать для подготовки к урокам, контрольным и самостоятельным работам. Предложенная форма подачи материала удобна для старшеклассников и абитуриентов при подготовке к экзаменам, т. к. позволяет систематизировать знания, облегчает понимание сложных определений, понятий и формул.
 • Информатика: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса (Серия «Итоговый контроль: ГИА») / С. М. Авдошин, Р. 3. Ахметсафина, О. В. Максимен-кова, И. Н. Лесовская, М. В. Курак, Н.П.Липкин, С. А. Семикина.— М.; СПб.: Просвещение, 2011.— 252 е.: ил.Пособие предназначено для отработки основных знаний и умений выпускников, необходимых для успешной сдачи ГИА. Оно поможет систематизировать знания по предметам, сконцентрировать внимание на наиболее важных вопросах курсов, выносимых на экзамен, а также правильно выстроить стратегию и тактику подготовки к ГИА.
 • ГИА-2011 : Экзамен в новой форме : Информатика : 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Д.П. Кириенко, П.О. Осипов, А.В. Чернов. — М.: ACT: Астрель, 2011. — 112,[16] с. — (Федеральный институт педагогических измерений).В соответствии с действующим Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускники IX классов школ сдают не менее четырёх экзаменов, из которых два — по выбору учащегося. В том числе учащиеся могут сдавать экзамен и по предмету «Информатика и ИКТ». Форма проведения экзамена определяется учащимся и образовательным учреждением и может быть устным экзаменом по билетам или защитой проектной работы или реферата.
 •  Альонкіна К. В., Сотниченко  Т. Д. Хімія: навч. посіб. / К. В. Альонкіна. Т. Д. Сотниченко. — X.: Веста. 2012. — 256 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ‘ЗНО та ДНА з хімії, обіймаг повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконаним іемагичних і тренувальних іесгів пі контрольних робії розраховані на 50 іижнів підготовки до ЗНО іа ДПА.
 • Дубовик О.А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії : 11 кл. / О.А. Дубовик. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 144 с.Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з хімії в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Бродський Я. С. Готуємось до підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Повторюємо курс математики 7—9 класів / Я. С. Бродський, О. М. Афанасьева, О. JI. Павлов, А. К. Сліпенко. — X. : Вид. група «Основа», 2008. — 88 с. — (Підготовка до ЗНО).Матеріали книги допоможуть організувати самостійну роботу, шо спрямована на повторення курсу математики основної школи. Посібник складається з трьох параграфів. У першому з них подано тести, які дозволяють підготуватися до систематичного повторення курсу математики основної школи.
 • Березняк М. В. Математика. Державна підсумкова атестація. 9 клас. Вказівки та розв’язки / М. В. Березняк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 160 с.
  У посібнику подано відповіді до всіх завдань ДПА з математики, яка в 2013 р. проводиться за збірником «О. І. Глобін, О. В. Єргіна, П. Б. Сидоренко, О. В. Комаренко. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. — К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013».
  Посібник буде корисним учням 9 класів у процесі їх підготовки до державної підсумкової атестації з математики.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 9-й клас / О.І. Глобін та ін. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 168 с. : іл.
  Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначено для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, а також перевірки знань і вмінь учнів протягом навчального року. Bin містить 50 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 11-й клас / О.І. Глобін та ін. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 176 с. : іл.
  Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначено для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, а також перевірки знань і вмінь учнів протягом навчального року. Він містить 50 варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності. Зміст усіх завдань відповідає чинним навчальним програмам з математики: для рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та рівня поглибленого вивчення математики.
 • Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови : 11 клас / уклад. Г.Т. Шелехова та ін. — К.: Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 104 с.
  Збірник переказів пропонується для проведення державної підсумкової атестації з української мови випускників 11-х класів усіх тилів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову й мовлення, мовних і мовленневих умінь, навичок, досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.