метод Монте-Карло

  • Приймаков О.Г., Молявко O.I. Вибрані розділи математики. Навчальний посібник. — X.: «Скорпіон», 2004. — 236 с. Цей навчальний посібник є другим, доповненим виданням навчального посібника “Нестандартні уроки-лекції з математики”, що став популярним серед викладачів математики, абітурієнтів фізико-математичного та технічного профілів, старшокласників, які захоплюються математикою.Вперше зроблено та систематизовано набір лекційного матеріалу з математики, адаптованого до викладання у загальних середніх та середніх спеціалізованих навчальних закладах України. Матеріал містить як традиційну шкільну тематику, проте подану по-новому методично, так і деякі спеціальні розділи математики, цілком доступні для сприйняття учнями середніх та середніх спеціальних навчальних закладів.
  • Соболь И. М. Численные методы Монте-Карло.- М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973.
    Книга возникла из курса, который автор неоднократно читал в Московском инженерно-физическом институте, где у слушателей предполагалось знакомство с теорией вероятностей в весьма ограниченном объеме (соответствующем программе втузов). На этом уровне удалось рассмотреть важнейшие разделы теории методов Монте-Карло.