решебник по алгебре

  • Аудіо ГДР: Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + 1 аудіоуроки. 9 клас. У 2 т. Т. 1. — К. : Видавництво «Майстер-клас», 2010. — 816 с.

    До розв’язань завдань і вправ додано в окремих блоках «ЗОЛОТІ ПОЯСНЕННЯ», що подають теоретичні обґрунтування, на яких базуються розв’язання.З геометрії, фізики, хімії, української мови домашні роботи виконані за чотирма, а з алгебри та англійської мови — за трьома підручниками, що робить видання універсальним для всіх шкіл України.
    РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ дбайливим батькам для надання допомоги їхнім дітям та контролю за виконанням домашніх робіт.
  • Солодовников А. С, Родина М. А. Задачник-практикум по алгебре. Ч. IV. Учеб. пособие для студентов-заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. —М.: Просвещение, 1985. — 127с. — Моск. гос. заоч. пед. ин-т.
    Задачник-практикум по теме “Алгебра многочленов” предназначен для студентов-заочников педагогических вузов и ориентирован на известный учебник Винберга Э.Б. Алгебра многочленов (М., Просвещение, 1980). Он снабжен подробными решениями типовых задач и дополнительными упражнениями для самостоятельного рассмотрения. Ко всем упражнениям в конце книги приводятся ответы и указания к решению.