Математика 5 клас

 • У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння за…
 • Видання містить цікавий пізнавальний матеріал, який розширює уявлення учнів про навколишній світ засобами математики, стимулює творчий потенціал, сприяє зміцненню між-предметних зв’язків. Зручна структура посібника, наявність перфо…
 • Гайштут О. Математика. Робочі таблиці. 5 клас. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 80 с.
  Таблиці з математики призначені для формування обчислювальних навичок при виконанні дій додавання, віднімання, множення і ділення у різних ситуаціях: у виразах на кілька дій з дужками і без них, під час складання та розв’язування задач та рівнянь. Форма подачі матеріалу забезпечує організацію групової та парної роботи учнів.
 • Істер О.С. Математика : підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с. : іл.
  Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».
 • Мерзляк А. Г. Математика : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X:, 2013. — 352 с.: іл.
  Текст підручника поділено на два розділи, кожний з яких складається з параграфів, а параграф, у спою чергу, — з пунктів. Підручник містить 38 пунктів, кожен :і яких починається з викладу теоретичного матеріалу. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом. Так у книзі виділено слова, що означають математичні терміни. Жирним курсивом і курсивом виділено правила та найважливіші математичні твердження.
 • Тарасенкова Н. А. Математика : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас / Н. А. Тарасенкова, I. М. Богатирьова.О. П. Бочко, О. М. Коломієць, 3. О. Сердюк. – К., 2013. – 352 с.
  Як успішно вивчати математику за цим підручником? Весь матеріал поділено на 8 розділів, а розділи — на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі! Вивчаючи теорію, осо- _ бливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші формулювання, які потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Курсивом виділено терміни (наукові назви) математичних понять.