Тарасенкова математика

  • Тарасенкова Н. А. Математика : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас / Н. А. Тарасенкова, I. М. Богатирьова.О. П. Бочко, О. М. Коломієць, 3. О. Сердюк. – К., 2013. – 352 с.
    Як успішно вивчати математику за цим підручником? Весь матеріал поділено на 8 розділів, а розділи — на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі! Вивчаючи теорію, осо- _ бливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші формулювання, які потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Курсивом виділено терміни (наукові назви) математичних понять.