Англійська мова

 • Аудіо ГДР: Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + 1 аудіоуроки. 9 клас. У 2 т. Т. 1. — К. : Видавництво «Майстер-клас», 2010. — 816 с.

  До розв’язань завдань і вправ додано в окремих блоках «ЗОЛОТІ ПОЯСНЕННЯ», що подають теоретичні обґрунтування, на яких базуються розв’язання.З геометрії, фізики, хімії, української мови домашні роботи виконані за чотирма, а з алгебри та англійської мови — за трьома підручниками, що робить видання універсальним для всіх шкіл України.
  РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ дбайливим батькам для надання допомоги їхнім дітям та контролю за виконанням домашніх робіт.
 • Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: „Видавництво Астон”, 2005. -192 с.: іл.CONTENTS
  SUMMER IS OVER
  MEET MY FRIENDS
  I’VE GOT AN IDEA!
  PLENTY OF THINGS TO DO!
  WHAT’S THE NEWS?
 • Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль: “Видавництво “Астон”, 2009. — 240 с.: іл. ISBN 978-966-308-289-9CONTENTS
  WE THE YOUNG GENERATION… Country Studies Corner: LONDON
  WHAT IS ON?
  Country Studies Corner: MANCHESTER
  SCIENCE AND INVENTIONS
  Country Studies Corner:

 • Готові домашні завдання. 10 клас. Розв’язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Кн. 1. — X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.— 1312 с.Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв’язання вправ і завдань до основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У виданні запропоновані розв’язання завдань з таких предметів: математика (2 підручники), алгебра (4 підручники), геометрія (З підручники), фізика (5 підручників), хімія (2 підручники), українська мова (З підручники), російська мова (2 підручники), англійська мова (З підручники), німецька мова (З підручники), біологія (З підручники).
  Допоможіть дитині — поясніть незрозуміле!
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови : 11 клас / уклад. : Коваленко О.Я., Чепурна О.В., Ворон Г.Л., Шопулко М.Н. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. -80 с.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
 • Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. — Тернопіль: “Видавництво “Астон”, 2010. — 224 с.: іл.
  CONTENTS
  People and Relationship Choose the Career!
  Why Go to School? National Cuisine Communication Technologies Is the Earth in Danger?
  The World of Painting
  Do You like Sports?