ДПА 2013 для 11 класу

 • До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант налічує 29 тестових завдань різних типів і рівнів складності (з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності та завдання, що містять сім варіантів відповід…
 • Учні загальноосвітніх класів, які вивчали астрономію па рівні стандарту, викопують усі завдання за № 1-9. Ті, хто вивчав астрономію па академічному рівні, виконують усі завдання за № 1-12, а па профільному рівні — завдання за № 1-14.…
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови: 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Горбач Л. В., Трінька Г. Ю. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
  Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації із всесвітньої історії: 11 клас / уклад. : Т.В. Ладиченко, Я.М. Камбалова. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  У збірнику вміщено завдання для проведення державної підсумкової атестації із всесвітньої історії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Атестаційні завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності випускників, у збірнику вміщено 15 варіантів, кожен з яких включає по 10 (12 – для учнів профільних 11-х класів суспільно-гуманітарного напряму) аналогічних завдань різної форми.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики: 11 клас / уклад. : Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, М.О. Войцеховський, Т. Г. Проценко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Державна підсумкова атестація (ДПА) — важливий елемент підбиття підсумків навчання учнів 11-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів з навчального предмета інформатика. Атестація дає змогу визначити якість знань, отриманих учнем, ступінь сформованості навичок і вмінь та життєвих компетентностей: уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та робити висновки.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки : 11 клас / уклад. : Ю.В. Бицюра, ГО. Горленко, С.Л. Капіруліна. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Державна підсумкова атестація (ДПА) з економіки проводиться в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у класах як економічного (як обов’язковий предмет), так і інших профілів навчання (як предмет за вибором). Тобто учні, які вивчали «Економіку» на рівні стандарту або академічному рівні, можуть обрати для складання ДПА саме цей предмет.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії : 11 клас / уклад. : О.А. Дубовик. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з хімії в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії : 11 клас / уклад. : Р.В. Гладковський, A.I. Довгань, H.I. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного предмета «Географія». Основна мета посібника – забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи за допомогою різнорівневих завдань.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії : 11 клас / уклад. : A.M. Казанцев, I.П. Крячко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії складається з 20 варіантів. Кожен варіант містить 14 завдань, що за своєю складністю відповідають рівням навчальних досягнень учнів з курсу астрономії. Зміст усіх завдань відповідає вимогам чинних навчальних програм (рівень стандарту, академічний рівень та профільний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов : 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В.П. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.