Методика розв'язування хімічних задач

  • Методика розв’язування та практика використання хімічних задач під час викладання хімії / Уклад. К. М. Задорожний. — Х.:, 2010. — 126, [2]с.: іл., табл. — (Б-ка журн. «Хімія»; Вип. 9 (93)).
    Посібник містить розробки, присвячені методиці розв’язування хімічних задач та практиці їх використання під час викладання курсу хімії. Опанування технологіями розв’язування хімічних задач розглядається як один із найважливіших факторів формування продуктивної творчої діяльності учнів.