рівень стандарту

 • Матеріал викладено за методом опорних сигналів та консиектів, у вигляді схем, таблиць, малюнків, які перемежовуються різноманітними рубриками. Для самостійної роботи учнів до кожного уроку пропонуються вправи, тести, текстові диктанти, завданн…
 • Допоможіть дитині — поясніть незрозуміле у кожній з книг серії «СУПЕР ГДЗ. Готові домашні завдання» надані розв’язання усіх домашніх завдань і самостійних робіт за всіма підручниками з усіх предметів. Книжка призначена, в пер…
 • ЗМІСТ Дорогі одинадцятикласники! ……………………………………………. З Тема 4. Розмноження організмів § 1. Типи розмноження…
 • Бурда М.І., Колесник Т.В. та ін. Математика: підручник для 10 класу загальноосвіт.навч. закл. Рівень стандарту. – К.: “Освіта”, 2011. – 286с.У першій частині курсу математики ви систематизуєте і поглибите знання про степінь числа, властивості вже відомих функцій, ознайомитеся з новими функціями — степеневими і тригонометричними. Виробите вміння будувати графіки функціональних залежностей, застосовувати вивчені поняття і властивості до розв’язування задач та дослідження найпростіших математичних моделей.
 • Бевз Г. П. Математика : 11 к л. : підруч. для загал ьноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Генеза, 2011. – 320 с. : іл. – Бібліогр. : с. 294.
  Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики», «Координати і вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл».
 • Костриба О. В., Лещук Р. I. Усі уроки інформатики. 10 клас. Рівень стандарту. — X., 2010. — 192 с.

  Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 10 класі за програмою загальноосвітньої школи.
  Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.
 • Костриба О. В., Лещук P. I. Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту. — X., 2011. —240с.Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 11 класі за програмою загальноосвітньої школи.
 • Свистунова Т. М. Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту. — X., 2011. — 76, [4] с. — (Серія «Мій конспект»).Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.
 • Свистунова Т.М. Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту. Серія “Мій конспект”. – Х.: Основа, 2010. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають інформатику в 10 класі за програмою дванадцятирічної школи «Інформатика. Навчальна програма для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту», автори І. Завадський, Ю. Дорошенко, Ж. Потапова (за ред. А. М. Гуржія).
 • Завадський І. О. та ін. Практикум і робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту: 10 кл.: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл./ І. О. Завадський, О. В. Пасічник, В. В. Бойчук. — К.: Видавнича група BHV, 2010. — 192 с. : іл.Посібник призначено для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які ви вчають інформатику на рівні стандарту. Більшість розділів видання складається з двох частин: практикуму і робочого зошита. У практикумі описано умови та порядок виконання вправ і практичних робіт, а в робочому зошиті містяться завдання дослідницького і творчого характеру. Наприкінці кожного розділу подано тематичний кросворд і чотири ребуси.