ДПА 2013 з французької мови

  • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов : 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В.П. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
    Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
  • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов: 9 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В. П. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
    Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі навчальних закладів системи загальної середньої освіти складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
    Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах-формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.