Коваленко

 • Коваленко В. Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. для учителя — М: Просвещение, 1990.—96 е.; ил.В книге показано использование дидактических игр в процессе обучения и воспитания школьников. В ней приведено большое число разнообразных по сюжетам дидактических игр.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури: 9 клас / уклад. : Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013.
  Державна підсумкова атестація з української літератури в 9-му класі за курс основної школи проводиться у 2012/2013 н. р. у формі тестування. Його мета – перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови: 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Горбач Л. В., Трінька Г. Ю. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
  Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов : 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В.П. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов: 9 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В. П. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
  Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі навчальних закладів системи загальної середньої освіти складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
  Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах-формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.