для 7 класу

  • Тадеєв В.О. Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. В.І. Михайловського. — Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2007. — 352 с.Пропонований підручник відповідає державному стандарту і чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. У підручнику значна увага приділяється питанням історичного, світоглядного та методологічного характеру.
  • Істер О. С. Геометрія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.— К.: Освіта, 2007.— 159 с.
  • А.П. Єршова, В.В. Голобородько, Ґ.С. Єршова. САМОСТІЙНІ І КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АЛГЕБРИ ТА ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ 7 КЛАСУ. Різнорівневі дидактичні матеріали. Видання 2-ге, доповнене: ГІМНАЗІЯ, – Харків. – 1999.Посібник містить самостійні і контрольні роботи з усіх найважливіших тем курсу алгебри та геометри 7 класу. Роботи складаються з 6 варіантів трьох рівней складності. Дидактичні матеріали призначені для організації диференційованої самостійної роботи учнів.
  • Стадник Л. Г. Алгебра. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.:, 2010.— 64 с.
    Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 7 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
    Посібник складається з двох частим: поточний контроль і контрольні роботи.
    У першій частині посібника за кожною темою, п;о вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань, практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.