ДПА 11 клас

 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 11 клас : у 2-х ч. Частина 1 / А.Г. Мерзляк [та ін.]; за ред. М.І. Бурди. — К. : Центр навч.-метолч. л-ри, 2014. — 224 с.
  Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів.
  Зміст завдань відповідає чинним навчальним програмам з математики: рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та рівня поглибленого вивчення математики.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 11 клас : у 2-х ч. Частина 2 / А.Г. Мерзляк [та ін.]; за ред. М.І. Бурди. — К. : Центр навч.-метолч. л-ри, 2014. — 208 с.
  Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів.
  Зміст завдань відповідає чинним навчальним програмам з математики: рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та рівня поглибленого вивчення математики.
 • ЗМІСТ Передмова………………………………………………….З Варіант №1…………………R…
 • Завдання складено відповідно до чинних програм з біології рівнів стандарту, академічного та профільного для загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, які вивчали біологію на рівні стандарту й академічному, виконують атестаційну роботу протягом 90 х…
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 11-й клас / О.І. Глобін та ін. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 176 с. : іл.
  Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначено для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, а також перевірки знань і вмінь учнів протягом навчального року. Він містить 50 варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності. Зміст усіх завдань відповідає чинним навчальним програмам з математики: для рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та рівня поглибленого вивчення математики.
 • Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови : 11 клас / уклад. Г.Т. Шелехова та ін. — К.: Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 104 с.
  Збірник переказів пропонується для проведення державної підсумкової атестації з української мови випускників 11-х класів усіх тилів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову й мовлення, мовних і мовленневих умінь, навичок, досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.
 • Колісник Є. О. Історія України. Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас. – X.:, 2013. – 48с.
  Посібник містить орієнтовні зразки відповідей до збірника завдань для державної підсумкової атестації’ з історії України для 11 класу (авт. Власов В. С., Кульчицький С. В.).
  Даний посібник призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій та ліцеїв.
 • Власов B.C. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України: 11 кл. / B.C. Власов, С.В. Кульчицький. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. – 128 с.
  у збірнику багато завдань, які передбачають аналіз історичних джерел. З огляду на практичну, компетентнісну спрямованість це не випадково, адже документ відображає реальну, а не вигадану ситуацію, він здатний продемонструвати, з одного боку, подібність між нами та людьми попередніх епох, а з іншого – увиразнює те, що нас відрізняє.
  Усі 15 варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Кожен варіант складається з 10 завдань різної форми.